تخطي القائمة

Grammar

الحالات القواعدية

حالة الفاعل (الحالة الأولي). استخدام هذه الحالة

في حالة الفاعل يكون الاسم في شكله الأساسي. ويعبر عنه في الجملة بالفاعل

 • الفاعل، علي سبيل المثال: Student je ve škole.
 • عضو الجملة الذي يرتبط بالفعل، علي سبيل المثال: Otec je manažer.

حالة الفاعل في المفرد

تجدها هنا.

قواعد مبسطة لحالة الفاعل في الجمع

تجدها هنا.

حالة الفاعل في الجمع

تجدها هنا.

حالة الإضافة أو الملكية (الحالة الثانية). استخدام هذه الحالة

تُستخدم هذه الحالة هكذا:

 • للتعبير عن الملكية (=أن شيء ملك شخص ما) أو حقوق تأليف
 • تستخدم للتعبير عن جزء من كل
  • بعد بعض الكلمات للتعبير عن جزء أو قياس أو وزن ( قليلا، قطعة، ربع، نصف، ... {/ i})
  • بعد الكلمات التي تعبر عن الكمية ( قليلاً، والكثير، والكثير، والقليل، والكافي، والأقل، وأكثر، أو معظم ... {/ i})
  • بعد الأرقام من 5 إلي ما لا نهاية (لكن الحالة الثانية جمع)
 • بعد بعض الأفعال، وكذلك الأفعال التي نستخدم معها حروف جر
  bát se, mít strach z, ptát se/zeptat se, účastnit se/zúčastnit se, všímat si/všimnout si
 • بعد هذه الحروف الجر
  bez, během, blízko, do, kolem, kromě, místo, od/ode, podle, u, uprostřed, vedle, z/ze
 • عند كتابة التاريخ (Je dvacátého května.)

لاحظ استخدام حالة الإضافي في هذا النص المتخصص:
Provedeme vyšetření jater a plic.
Anamnéza u onkologických a hematologických onemocnění.
V rodinné anamnéze se ptáme na výskyt krevních nebo nádorových onemocnění u rodičů a sourozenců.
Pohledem si všímáme dýchacích exkurzí.
Projevy peritoneálního dráždění jsou přítomny i v případech peritonitidy jiného původu.
V praxi je důležité odlišit od šelestů organického původu tzv. benigní šelesty.
Vyšetření krevního obrazu se provádí z obvodové krve.

حالة الإضافة في المفرد

تجدها هنا.

حالة الإضافة في الجمع

تجدها هنا.

حالة المفعول الغير مباشر (الحالة الثالثة). استخدام هذه الحالة:

استخدام هذه الحالة:

 • بعد بعض الأفعال التي تعبر عن مفعول غير مباشر (موضوع)
  dávat/dát, doporučovat/doporučit, krást/ukrást, kupovat/koupit, posílat/poslat, psát/napsat, půjčovat/půjčit, říkat/říct, telefonovat/zatelefonovat, volat/zavolat, vyřizovat/vyřídit, vysvětlovat/vysvětlit
 • بعد بعض الأفعال والصفات من أجل التعبير عن مفعول (موضوع)
  být podobný, děkovat/poděkovat, pomáhat/pomoct, rozumět/porozumět
 • بعد حروف الجر هذه:
  díky, k/ke kvůli, naproti, proti
 • في التصميمات الموضوعية مع الافعال
  být ... let; být dobře, špatně; být teplo, zima; hodit se; chutnat; chybět; líbit se; slušet; vadit

لاحظوا استخدام حالة النصب في النص المهني:
Ke kvalifikaci dušnosti jsou používána různá kritéria.
Při změnách velikosti jater dochází k posunu jejich dolní hranice.
Na základě nejrůznějších vyšetření lékař dospěje k definitivní diagnóze.
Současná kardiologie má k dispozici velké množství vyšetřovacích metod.
Kardiochirurg se věnuje operačnímu řešení nemocí srdce a velkých cév.
K přenosu infekce může dojít i při běžných onemocněních dýchacích cest.
Pacient není vzhledem ke svému zdravotnímu stavu soběstačný.

حالة النصب في المفرد

تجدها هنا.

حالة النصب في الجمع

تجدها هنا.

النصب ( الحالة النحوية الرابعة). استخدام النصب

يستخدم النصب:

 • بعد بعض الافعال للتعبير عن الموضوع المباشر ( الموضوع)
  dávat si/dát si, mít, chtít, mít rád, hledat, jíst/sníst, kupovat/koupit, pít/vypít, potřebovat, používat/použít, studovat, vidět/uvidět, pamatovat (si)/zapamatovat (si), zapomínat/zapomenout
 • بعد بعض الافعال مع حروف الجر na, o و za للتعبير عن الموضوع( الموضوع)
  být zvyklý na, čekat/počkat na, dívat se/podívat se na, mít chuť na, těšit se na, zapomínat/zapomenout na, zlobit se/rozzlobit se na, bát se o P, prosit/poprosit o, starat se/postarat se o, zajímat se o, žádat/požádat o, děkovat/poděkovat za, utrácet/utratit za
 • بعد هذه حروف الجر
  mezi, na, nad, pod, pro, před, v/ve, za
  حروف الجر na و v/ve تستخدم أيضا مع صيغة الظرفي.
  حروف الجر nad, pod, před, za و mezi تستخدم أيضا مع حالة الوسيلة.
 • في التصميمات الموضوعية مع الافعال
  bavit, bolet, těšit, zajímat
 • للتعبير عن الوقت (každou středu, příští sobotu, minulý týden...)

لاحظوا استخدام حالة النصب في النص المهني:
Lékař přebíral veškerou odpovědnost za léčbu.
Patologické rezistence vyžadují bližší charakteristiku.
Moderní zobrazovací metody se opírají o stále dokonalejší zobrazovací techniky.
Biopsie lze rozdělit na cílené a slepé.
Na základě symptomů popsaných pacientem může lékař stanovit symptomatickou diagnózu.
V osobní anamnéze se ptáme na dětská onemocnění.
U žen se zajímáme o gynekologické obtíže.
Laboratorní biochemická vyšetření umožňují vyloučit nebo potvrdit diagnostickou úvahu.
Nemocný přes náležité vysvětlení odmítá potřebnou péči.
Endoskopie patří mezi nejdůležitější vyšetřovací metody.

حالة النصب في المفرد

تجدها هنا.

قواعد مبسطة لحالة النصب في الجمع

تجدها هنا.

حالة النصب الجمع

تجدها هنا.

صيغة المخاطبة ( الحالة النحوية الخامسة). استخدام صيغة الندائي

تستخدم صيغة الندائي للمخاطبة.
Adam – Adame! Eva – Evo!

اللقب عند صيغة الندائي

عادة نستخدم اللقب بارتباط مع العبارات pan, paní أو slečna.
pan Novák – pane Nováku! (في اللغة المحكية العادية pane Novák!)
paní Nováková – paní Nováková!
slečna Nováková – slečno Nováková!

المخاطبة الاخرى في صيغة الندائي

لمخاطبة أناس مجهولين نستخدم العبارات:
pan – pane!
paní – paní!
slečna – slečno!

المخاطبة أقل رسمية, المخاطبة المهذبة: mladá paní – mladá paní!

الالقاب في صيغة الندائي

نستخدم دائما الالقاب مع الكلمات pan او paní. مثلا:
pan doktor – pane doktore!
pan profesor – pane profesore!
pan inženýr – pane inženýre!
paní doktorka – paní doktorko!
paní profesorka – paní profesorko!
paní inženýrka – paní inženýrko!

الندائي في صيغة المفرد

تجدها هنا.

الندائي في صيغة الجمع

تجدها هنا.

صيغة الظرفي ( الحالة النحوية السادسة). استخدام صيغة الظرفي

تستخدم دائما صيغة الظرفي مع حرف جر. يستخدم:

 • بعد بعض الافعال مع حروف جر o و na
  bavit se/pobavit se o, číst (si)/přečíst (si) o, mluvit o, myslet si/pomyslet si, povídat (si)/popovídat (si) o, psát o/napsat o, říkat/říct o, slyšet o, vyprávět o, záležet na
 • بعد حروف جر
  na, v/ve, po, při, o

حروف الجر na و v/ve تستخدم أيضا مع حالة النصب.

لاحظوا استخدام صيغة الظرفي في النص المهني:
Při změnách velikosti jater dochází k posunu jejich dolní hranice.
Intenzita diastolického šelestu je závislá na dýchání.
Intenzita bolesti závisí na individuálně rozdílném prahu vnímání bolestivých podnětů.
V rodinné anamnéze u chorob ledvin pátráme po dně a jiných metabolických onemocněních.
Speciální část knihy pojednává o zvláštnostech anamnézy v jednotlivých podoborech vnitřního lékařství.

ظرفي مفرد

تجدها هنا.

القواعد المبسطة لصيغة الظرفي المفرد

تجدها هنا.

ظرفي جمع

تجدها هنا.

حالة الوسيلة(الحالة الصرفية السابعة ).استخدام حالة الوسيلة

تستخدم حالة الوسيلة:

 • للتعبير عن الاداة: i}Myju si ruce mýdlem.
 • للتعبير عن الحركة بواسطة وسيلة النقل: Do USA létáme letadlem.
 • للتعبير عن الحركة من خلال موقع محدد: Musíme projít parkem.
 • للتعبير عن حركات الجسم: Kvadruplegik nemůže hýbat rukama ani nohama.
 • للتعبير عن الوقت: Projekt musíme odevzdat začátkem/koncem příštího týdne.
 • بعد بعض الافعال و الصفات: zabývat se, trpět, být známý, projevovat se, být( خاصة في نص مهني)
  في العبارة být + المهنة يمكن أيضا استخدام الفعل být + حالة الرفع: Byla jsem učitelka. هذا التعبير يكون أقل رسمية.
  být spokojený s, být známý
 • بعد بعض الافعال و الصفات مع حروف الجر s/se
  chodit s, mít svatbu s, rozcházet se/rozejít se s, rozvádět se/rozvést se s, seznamovat se/seznámit se s, scházet se/sejít se s, souhlasit s
 • بعد حروف جر mezi, nad, pod, před, s/se, za

تستخدم حروف الجر nad, pod, před, za و mezi أضا مع صيغة النصب.

لاحظوا استخدام حالة الوسيلة في النص المهني:
Pohmatem doplňujeme vizuální nálezy.
Nemocného je nutné vybavit propouštěcí zprávou.
Změny mohou být podkladem pro další léčbu.
Aortální stenóza je chlopenní vadou. Roztroušená skleróza je chorobou, která postihuje muže i ženy.
Nemoc se projevuje dušností.
Pacientka trpí častými migrénami.
Stenózu řešíme chirurgicky náhradou aortální chlopně protézou.
Pacient nesouhlasí s navrhovanou léčbou.
Zvracení vzniká podrážděním centra pro zvracení v prodloužené míše.

حالة الوسيلة المفرد

تجدها هنا.

حالة الوسيلة الجمع

تجدها هنا.

تصريف غير منتظم في صيغة الجمع

بعض الاسماء لها في الجمع أشكال غير منتظمة:

 • الكلمات ذات مقطع واحد تغير -ů- na -o- الجذعي: dům → domy, stůl → stoly
 • النهايات -ec, -ek, -en عادة ما تحذف -e- في الحالات النحوية الاخرى: dárek → dárky, den → dny, týden → týdny, loket → lokty, nehet → nehty, cizinec → cizinci, palec → palce, bratranec → bratranci
 • بعض الاسماء المنفردة لها التغيير في الجذع: přítel → přátele, ruka → ruce, kuře → kuřata, rajče → rajčata, varle → varlata
 • الاسمčlověk له في صيغة الجمع شكل i}lidi
 • بعض الاسماء في الجمع لا تغير فقط الجذع انما ايضا الجنس: dítě (N)děti (F), oko (N)oči (F), ucho (N)uši (F)

أعضاء الجسم الزوجية (ruce, nohy, oči, uši, ramena, kolena) لها في صيغة الجمع بالإضافة إلى ذلك التصريف الثنائي ( لمزيد عن تصريف أجزاء الجسم تجدونههنا).

الى الفوق