تخطي القائمة

Grammar

الأسماء الفعلية

تشكل من příčestí trpného (pasívního participia), هذا يعني من شكل -n- أو -t- ,من اللاحقة :
zlepš-it → zlepšen → zlepšen-í
mýt → myt → myt-í
čístčten → čten-í

يمكن تشكيل الأسماء الفعلية من معظم الافعال.

لدها هذه اللواحق:

  • -ání: čekání, přání, poznání - نشكلها من الافعال -at/-át.
  • -ování: telefonování, opakování - نشكلها من الافعال -ovat.
  • -ení: zvětšení, mluvení, čtení, vysvětlení - نشكلها من الافعال التي تنتهي ب-et, -it و من الافعال بنوع nést.
  • الافعال ب-ět لها اللاحقة -ění: vyprávění
    ولكن:
    platit – placení, chodit – chození, myslet – myšlení, jezdit – ježdění, zpozdit – zpoždění
  • -tí: pití, mytí, použití - نشكلها من الافعال بنوع شرب و من الافعال التي تنتهي ب-nu/-nout.

الاسم الفعلي يميز الجانب الفعلي كفعل:
kupování – koupení
čtení – přečtení

الاسم الفعلي ليس له se/si: oblékat se – oblékání
التحذير: učení – učení se

يتم تشكيل الاسماء الفعلية من الافعال التي ليس لديها صيغة المبني للمجهول, مثلا: bolení, stání, sezení, ježdění, spaní.

ان أسماء الفاعل هي من الجنس المحايد و يتم تصريفها حسب صيغة náměstí.

الأسماء الفعلية يليها حرف الجر ( وفقا لرابط حرف الجر للفعل الاصلي) أو مضاف اليه بسيط:
Čekání na jaro je velmi dlouhé.
Zlepšení zdravotního stavu pacienta bylo překvapivé.

الى الفوق