Přeskočit menu

Grammar

Genitiv singuláru (druhý pád jednotného čísla) – spisovná čeština

Ma - maskulinum animatum
Mi - maskulinum inanimatum
F - femininum
N - neutrum
podobné formy pronomin a adjektiv
Pád1 Pronomina2 Adjektiva3 Substantiva4
Příklad kontextu kdo, co ten, ta, to můj, moje -ý adjektiva (tvrdá)
Nominativ sg. končí na
-í adjektiva (měkká)
Nominativ sg. končí na
I. deklinační skupina
Nominativ sg. končí na konsonant/konsonant bez háčku*, -a, -o
II. deklinační skupina**
Nominativ sg. končí na konsonant s háčkem, -e/-ě***, -c, -j, -tel, -el, -ev
III. deklinační skupina
Nominativ sg. končí na -a, -st,
2. genitiv
Jdu z/do/od...
koho?
čeho?
toho
toho

toho
mého
mého
mojí/mé
mého
nového
nového
nové
nového
moderního
moderního
moderní
moderního
studenta
obchodu, lesa
školy
kina
muže
počítače
restaurace, kanceláře
parkoviště
kolegy
-
místnosti
nádraží

Pozor:

  1. Některá Mi z I. deklinační skupiny mají koncovku -a (vzor les). Jsou to např. některé názvy měsíců, (od ledna, února, března...), další časové údaje (do čtvrtka, od oběda), některé názvy měst a zemí (do Londýna, do Egypta), některé názvy míst (do lesa, kolem světa, u rybníka) a jiná substantiva (kousek chleba a sýra).
  2. Některá substantiva mají v deklinovaných formách změny ve kmeni (pes – bez psa, dům – do domu).
  3. Některá mužská jména končící na -y nebo -i/-í se deklinují jako adjektivum moderní (Jiří – bez Jiřího, Johnny – bez Jonnyho). Ženská jména končící na -y, -i, -o nebo konsonant se nedeklinují (Ivy – bez Ivy, Maiako – bez Maiako, Carmen – bez Carmen).

* Některá Ma (často vlastní jména) a výjimečně i Mi končící na -l, -s, -z, -x (např. král, cíl, Klaus, Francouz, Felix) patří do II. deklinační skupiny a deklinujeme je jako vzor muž/počítač.

** Několik M substantiv zakončených na -tel, -c (např. hotel, kostel, tác) patří do I. deklinační skupiny. Některá F substantiva zakončená na konsonant patří do III. deklinační skupiny (velmi často zakončení -ost, -st, viz vzor místnost). Ale: Některá F substantiva (např. věc, řeč) deklinujeme jako místnost a další (např. moc, pomoc, nemoc, noc, myš, smrt, sůl, paměť, zeď, odpověď, loď) kolísají mezi vzory kancelář a místnost.

*** Malá skupina N substantiv zakončených na -e/-ě, která označují některá zvířata (zvíře, prase, kuře...) a jídla (rajče) má zvláštní deklinaci, např. v genitivu sg. kuřete. Nepočetná Ma končící na -e (soudce) deklinujeme kromě vokativu sg. jako vzor muž, např. v genitivu sg. soudce.

Zdá se vám tabulka se vzory příliš složitá? Zapamatujte si modelové věty pro adjektiva a substantiva v genitivu sg. (I. a II. deklinační skupina):
Jdu od nového moderního studenta a muže.
Jdu z/do nového moderního obchodu, nové moderní školy a restaurace a nového moderního kina.

Souhrnnou tabulku všech pádů v singuláru s dalšími vysvětleními najdete zde.

Nahoru