Přeskočit menu

Grammar

Nominativ singuláru (první pád jednotného čísla) – spisovná čeština

Ma - maskulinum animatum
Mi - maskulinum inanimatum
F - femininum
N - neutrum
Pád1 Pronomina2 Adjektiva3 Substantiva4
Příklad kontextu kdo, co ten, ta, to můj, moje -ý adjektiva (tvrdá)
Nominativ sg. končí na
-í adjektiva (měkká)
Nominativ sg. končí na
I. deklinační skupina
Nominativ sg. končí na konsonant/konsonant bez háčku*, -a, -o
II. deklinační skupina**
Nominativ sg. končí na konsonant s háčkem, -e/-ě***, -c, -j, -tel, -el, -ev
III. deklinační skupina
Nominativ sg. končí na -a, -st,
1. nominativ
To je...
kdo
co
ten
ten
ta
to
můj
můj
moje/má
moje/mé
nový
nový
nová
nové
moderní
moderní
moderní
moderní
student
obchod
škola
kino
muž
počítač
restaurace, kancelář
parkoviště
kolega
-
místnost
nádraží

* Některá Ma (často vlastní jména) a výjimečně i Mi končící na -l, -s, -z, -x (např. král, cíl, Klaus, Francouz, Felix) patří do II. deklinační skupiny a deklinujeme je jako vzor muž/počítač.

** Několik M substantiv zakončených na -tel, -c (např. hotel, kostel, tác) patří do I. deklinační skupiny. Některá F substantiva zakončená na konsonant patří do III. deklinační skupiny (velmi často zakončení -ost, -st, viz vzor místnost). Ale: Některá F substantiva (např. věc, řeč) deklinujeme jako místnost a další (např. moc, pomoc, nemoc, noc, myš, smrt, sůl, paměť, zeď, odpověď, loď) kolísají mezi vzory kancelář a místnost.

*** Malá skupina N substantiv zakončených na -e/-ě, která označují některá zvířata (zvíře, prase, kuře...) a jídla (rajče) má zvláštní deklinaci, např. v nominativu sg. kuře. Nepočetná Ma končící na -e (soudce) deklinujeme kromě vokativu sg. jako vzor muž, např. v nominativu sg. soudce.

Zdá se vám tabulka se vzory příliš složitá? Zapamatujte si modelové věty pro adjektiva a substantiva v nominativu sg (I. a II. deklinační skupina):
To je nový moderní student a muž.
To je nový moderní obchod, nová moderní škola a restaurace a nové moderní kino.

Souhrnnou tabulku všech pádů v singuláru s dalšími vysvětleními najdete zde.

Nahoru