Přeskočit menu

Grammar

Vokativ singuláru (pátý pád jednotného čísla) – spisovná čeština

Ma - maskulinum animatum
Mi - maskulinum inanimatum
F - femininum
N - neutrum
podobné formy pronomin a adjektiv
Pád1 Pronomina2 Adjektiva3 Substantiva4
Příklad kontextu kdo, co ten, ta, to můj, moje -ý adjektiva (tvrdá)
Nominativ sg. končí na
-í adjektiva (měkká)
Nominativ sg. končí na
I. deklinační skupina
Nominativ sg. končí na konsonant/konsonant bez háčku*, -a, -o
II. deklinační skupina**
Nominativ sg. končí na konsonant s háčkem, -e/-ě***, -c, -j, -tel, -el, -ev
III. deklinační skupina
Nominativ sg. končí na -a, -st,
5. vokativ
Volám:
- - můj
moje/má
nový
nová
moderní
moderní
studente! Adame!/Marku!
studentko! Evo!
muži! Tomáši!
kolegyně! Marie!
kolego!
Carmen!
Pozor:
  1. Vokativ můžeme tvořit od všech substantiv, ale obvykle ho používáme jen u osob nebo u jmen zvířat.
  2. Ma substantiva končícíc na -h, -ch, -k a -g mají ve vokativu sg. koncovku -u (Marek – Marku!).
  3. Některá substantiva mají v deklinovaných formách změny ve kmeni (pes – pse! Marek – Marku!).
  4. Některá mužská jména končící na -y nebo -i/-í se deklinují jako adjektivum moderní (Jiří – Jiří!, Johnny – Jonny!). Ženská jména končící na -y, -i, -o nebo konsonant se nedeklinují (Ivy – Ivy!, Maiako – Maiako!, Carmen – Carmen!).

* Některá Ma (často vlastní jména) a výjimečně i Mi končící na -l, -s, -z, -x (např. král, cíl, Klaus, Francouz, Felix) patří do II. deklinační skupiny a deklinujeme je jako vzor muž/počítač.

** Několik M substantiv zakončených na -tel, -c (např. hotel, kostel, tác) patří do I. deklinační skupiny. Některá F substantiva zakončená na konsonant patří do III. deklinační skupiny (velmi často zakončení -ost, -st, viz vzor místnost). Ale: Některá F substantiva (např. věc, řeč) deklinujeme jako místnost a další (např. moc, pomoc, nemoc, noc, myš, smrt, sůl, paměť, zeď, odpověď, loď) kolísají mezi vzory kancelář a místnost.

*** Malá skupina N substantiv zakončených na -e/-ě, která označují některá zvířata (zvíře, prase, kuře...) a jídla (rajče) má zvláštní deklinaci, např. ve vokativu sg. kuře. Nepočetná Ma končící na -e (soudce) deklinujeme kromě vokativu sg. jako vzor muž, např. ve vokativu sg. soudce!

Zdá se vám tabulka se vzory příliš složitá? Zapamatujte si tyto modely pro substantiva ve vokativu sg.:
Volám: Adame!/Marku! Tomáši!
Volám: Evo! Marie!

Souhrnnou tabulku všech pádů v singuláru s dalšími vysvětleními najdete zde.

Nahoru