Přeskočit menu

Grammar

Spojky

Spojovací výrazy spojují větné členy (matka a otec), věty uvnitř výpovědi (matka žije, ale otec zemřel) i jednotlivé výpovědi navzájem (Když otec zemřel, matka byla dva roky sama, ale pak se znovu vdala a s mým nevlastním otcem žije dodnes.) Jde o spojování koordinační (a, i, nebo) i determinační (když, protože).

Vedle spojek plní spojovací funkci vztažná zájmena: jaký, který, čí, kdo, co, jenž a vztažná příslovce: kam, kde, kdy, jak. Existují také spojovací výrazy víceslovné: jako kdyby, pokud jde o, a proto.

Spojky jsou významným prostředkem výstavby textu, slouží k soudržnosti, koherenci textu.

Nahoru