Přeskočit menu

Grammar

Zdrobněliny

V běžně používaném jazyce se můžete často setkat se zdrobnělinami. Nejčastějšími příponami zdrobnělin jsou:

  • mužský rod životný/mužský rod neživotný: -ek (domek), -eček (domeček), -áček (kartáček), -íček (králíček)
  • ženský rod: -ka (myška), -ička (holčička)
  • střední rod: -ečko (pivečko), -átko (koťátko)

Deminutiva vyjadřují:

  • malé rozměry, například (zubní) kartáček
  • citový vztah, například koťátko, pejsek, holčička
  • zdvořilost, například pivečko nebo kávička
Nahoru