Přeskočit menu

Grammar

Deklinace přejatých slov

Mužská podstatná jména latinského a řeckého původu zakončená v 1. pádě singuláru na -us, -os, -es vypouštějí zakončení na -us (-os, -es) a připojují české koncovky k původnímu kmeni slova. Podobně latinská neutra zakončená na -um vynechávají v nepřímých pádech zakončení -um a české koncovky připojují k původnímu kmeni. Substantiva středního rodu řeckého původu zakončená na -ma připojují české koncovky k původnímu řeckému kmeni -mat-:

singulár plurál singulár plurál singulár plurál
1. nominativ virus viry kritérium kritéria trauma traumata
2. genitiv viru virů kritéria kritérií traumatu traumat
3. dativ viru virům kritériu kritériím traumatu traumatům
4. akuzativ virus viry kritérium kritéria trauma traumata
5. vokativ vire viry kritérium kritéria trauma traumata
6. lokál (o) viru (o) virech (o) kritériu (o) kritériích (o) traumatu (o) traumatech
7. instrumentál virem s viry kritériem kritérii traumatem traumaty
Nahoru