Přeskočit menu

Grammar

Přechylování

Názvy ženských profesí se nejčastěji tvoří tak, že k mužským profesím přidáme přípony -ka nebo -ice nebo -yně.

přípona -ka: učitelučitelka, prodavačprodavačka
přípona -ice: úředníkúřednice, dělníkdělnice
přípona -yně: kolegakolegyně, sportovecsportovkyně

Všimněte si také dalších možných hláskových změn, například politikpolitička, psychologpsycholožka.

Nahoru