Přeskočit menu

Grammar

Pravopis

i/í nebo y/ý?

České souhlásky dělíme na tvrdé (h, ch, k, r, g, d, t, n), měkké (ž, š, č, ř, ď, ť, ň, c, j) a obojetné (b, f, l, m, p, s, v, z).

Po měkkých souhláskách se píše i a po tvrdých souhláskách se píše y. Slova s obojetnými souhláskami, po kterých následuje y, se Češi učí nazpaměť jako tzv. vyjmenovaná slova. Výjimky tvoří cizí slova.

ú nebo ů?

Písmeno ú se píše vždy na začátku slova nebo po předponě (například úkol, zúčastnit se), zatímco písmeno ů se píše v kořenu a na konci slova (například dům, stůl, domů).

Nahoru