Přeskočit menu

Grammar

Pluralia tantum (jména pomnožná) a singularia tantum

Pluralia tantum (jména pomnožná)

Některá substantiva mají pouze tvary množného čísla, ačkoliv označují jednu i více věcí nebo osob. Patří sem především názvy předmětů, skládajících se ze dvou stejných částí (nůžky, kleště, brýle), některé běžné předměty (dveře, kamna), párové tělní orgány (plíce) a části těla (záda), nemoci (spalničky, neštovice), svátky (Vánoce, Velikonoce) a jiné. Skloňujeme je pouze v plurálu podle příslušných vzorů, např.:

Maskulina: šachy, peníze
Feminina: kalhoty, plavky, nůžky, spalničky, narozeniny, noviny; housle, dveře
Neutra: ústa, játra, záda, antibiotika

Singularia tantum

Některá substantiva mají pouze tvary jednotného čísla. Skloňujeme je tedy v singuláru podle obvyklých vzorů. Můžeme je rozdělit podle toho, co označují:

  • souborné celky: cukroví, námořnictvo
  • děje: čtení, psaní, učení, plavání
  • hmotu nebo látku: uhlí, listí, kamení
Nahoru