Přeskočit menu

Grammar

Předložky

Předložky s místním významem: směr x lokace

Směr Lokace
Odkud? Kam? Kde?
ze + G
ze školy
do + G
do školy
v/ve + L
ve škole
z + G
z koncertu
na + A
na koncert
na + L
na koncertě
od + G
od školy, od doktora
k/ke + D
ke škole, k doktorovi
u + G
u školy, u doktora
-
nad, pod, před,
za, mezi + A
nad, pod, před,
za, mezi + I
-
po + L

Prepozice z – do – v obvykle používáme ve spojitosti se zavřeným nebo limitovaným prostorem, například kontinenty, většinu zemí, měst, vesnic a obchodů.

Prepozice z – na – na obvykle používáme ve spojitosti s otevřeným nebo nelimitovaným prostorem a s povrchem, ale taky pro akce a aktivity, některé veřejné instituce, ostrovy a poloostrovy.

Prepozice od – k – u obvykle používáme, když vyjadřujeme směr od nějakého místa k jinému (od – k), nebo když jsme u nějakého místa (u). Logicky pak tyto prepozice používáme i s lidmi – viz příklady v tabulce.

Prepozice nad, pod, před, za a mezi se používají:

  • s akuzativem po slovesech vyjadřujících směr pohybu, například Dám lampu nad stůl.
  • nebo s instrumentálem po slovesech vyjadřujících lokaci, například Lampa je nad stolem.

Prepozice po vyjadřuje zároveň lokaci a pohyb po této lokaci, například Chodím po náměstí. Cestuju po Evropě.

Předložky s časovým významem

v/ve (+ akuzativ): v pondělí, ve středu, v neděli Lekce začíná v osm hodin.
Sejdeme se ve dvě hodiny.
v/ve (+ lokál): v lednu, v červenci, v létě, v zimě, ve dne, v noci Václav Havel se narodil v roce 1936.
na (+ akuzativ): Pojedu do Alp na dva týdny. = Zůstanu tam dva týdny.
(Ale: Jel jsem do Mnichova tři hodiny. = Cesta do Mnichova trvala tři hodiny.)
na (+ lokál): Na jaře kvetou tulipány a narcisy.
za (+ akuzativ): Vlak odjíždí za pět minut.
Antibiotikum musíte brát dvakrát za den.
od - do (+ genitiv): Mám čas od dvou do pěti.
Studuje od rána do večera.
kolem/okolo (+ genitiv): Přijdu kolem jedné hodiny.
před (+ instrumentál) – při (+ lokál) – po (+ lokál): Léky bereme před jídlem nebo po jídle.
Otec zemřel před třemi roky na leukémii.
Při jídle raději nemluvíme.
Po dvou hodinách práce potřebujeme pauzu.
o (+ lokál): o půlnoci, o víkendu, o Vánocích, o Velikonocích, o prázdninách
o (+ akuzativ): Přišel o pět minut později.
Bratr je o dva roky starší než já.

Přehled předložek a pádových vazeb

Každá česká předložka se pojí s určitým pádem (nebo pády). Pokud je možná vazba více pádů, potom jednotlivé pády rozlišují další významy: na stole (lokál, místo) X na stůl (akuzativ, směr).

předložky s genitivem:
bez bez = bez bez dětí, beze mě, bez komplikací bez dětí, beze mě, bez komplikací
do do = do do školy, do svalu, do šesti hodin do školy, do svalu, do šesti hodin
kromě kromě = kromě všichni kromě tebe všichni kromě tebe
od od = od jdu od školy, od pěti hodin, kniha od kamaráda jdu od školy, od pěti hodin, kniha od kamaráda
u u = u Stál jsem u školy. Jsme u babičky. Byl jsem u operace. Stál jsem u školy. Jsme u babičky. Byl jsem u operace.
z, ze z, ze = z Jdu ze školy. Dům je z papíru. Jsem z Prahy. Jdu ze školy. Dům je z papíru. Jsem z Prahy.
za za = za za války, za minulého děkana za války, za minulého děkana
předložky s dativem:
k k = k Jdi k nádraží. Pojď ke mně! K horečce se přidal kašel. Jdi k nádraží. Pojď ke mně! K horečce se přidal kašel.
proti proti = proti Stojí proti mně. Očkujeme proti chřipce. Stojí proti mně. Očkujeme proti chřipce.
naproti naproti = naproti bydlím naproti bance bydlím naproti bance
kvůli kvůli = kvůli Nebyl ve škole kvůli chřipce. Nebyl ve škole kvůli chřipce.
vůči vůči = vůči Tento virus je odolný vůči antibiotikům. Tento virus je odolný vůči antibiotikům.
předložky s akuzativem:
na na = na položit na stůl, jít na poštu, jít na oběd, jít na operaci položit na stůl, jít na poštu, jít na oběd, jít na operaci
nad nad = nad Pověsila obraz nad stůl. Pověsila obraz nad stůl.
pod pod = pod 'Položil tašku pod stůl. Položil tašku pod stůl.
před před = před Postavil se před televizi. Postavil se před televizi.
za za = za Schoval se za skříň. Udělám to za týden. Schoval se za skříň. Udělám to za týden.
o o = o O co jde? Zajímá se o chemii. O co jde? Zajímá se o chemii.
pro pro = pro lék pro pacienta, šel pro kávu lék pro pacienta; Šel pro kávu.
mezi mezi = mezi Sedl si mezi tebe a mě. Přišel jsem mezi vás. Sedl si mezi tebe a mě. Přišel jsem mezi vás.
přes přes = přes Přecházím přes ulici. Jdu přes most. Jdu přes les. Spí přes den. Přecházím přes ulici. Jdu přes most. Jdu přes les. Spí přes den.
mimo mimo = mimo porod mimo nemocnici, je mimo nebezpečí porod mimo nemocnici; Je mimo nebezpečí.
předložky s lokálem:
o o = o Mluvil o něm. Byl tady o víkendu. Mluvil o něm. Byl tady o víkendu.
při při = při Zkolaboval při operaci. Pracuje při studiu. Zkolaboval při operaci. Pracuje při studiu.
na na = na Lampa stojí na stole. Pracuje na kardiologii. Lampa stojí na stole. Pracuje na kardiologii.
po po = po Pacient je po operaci. Budu obědvat po anatomii. Pacient je po operaci. Budu obědvat po anatomii.
v, ve v, ve = v v lednu; v roce 1994; Je ve škole. Bydlí v Brně. v lednu; v roce 1994; Je ve škole. Bydlí v Brně.
předložky s instrumentálem:
nad nad = nad Obraz visí nad stolem. Obraz visí nad stolem.
pod pod = pod Batoh je pod stolem. Pacient je pod sedativy. Batoh je pod stolem. Pacient je pod sedativy.
před před = před Stál před domem. Jedl jsem před přednáškou. Zemřel před pěti lety. Stál před domem. Jedl jsem před přednáškou. Zemřel před pěti lety.
s s = s Bydlí s přítelem. Co je s tebou? Bydlí s přítelem. Co je s tebou?
za za = za Hraje si za domem. Hraje si za domem.
mezi mezi = mezi Volal mi mezi vyšetřením a operací. Volal mi mezi vyšetřením a operací.
Nahoru