Přeskočit menu

Grammar

Spisovná čeština a běžně mluvená (kolokviální) čeština

Důvody existence dvou podob češtiny jsou historické a sahají dávno do minulosti. Po porážce protestantů v bitvě na Bílé Hoře v roce 1620 čeština téměř vymizela jako úřední a literární jazyk a byla v těchto funkcích nahrazena němčinou. Mluvená podoba jazyka se však dál vyvíjela. V průběhu národního obrození na začátku 19. století pak byla spisovná podoba češtiny postupně kodifikována na základě starší podoby češtiny ze 16. století, což způsobilo současné rozdíly v jazyce. Na území Čech převládá tzv. obecná čeština, zatímco na Moravě je situace diferencovanější a výrazněji se tu vyskytují jazykové prvky typické pro dialekty.

Použití spisovné a běžně mluvené (kolokviální) češtiny

Spisovná čeština se používá pro oficiální nebo formální komunikaci, například na úřadě, při přednáškách, ve formálních hlášeních a vystoupeních v televizi a rádiu, při pracovních pohovorech nebo při psaní formálních dokumentů. Běžně mluvenou češtinu můžete slyšet v rodinách, v práci, na ulici, v obchodech, restauracích a podobně. V tomto kurzu se učíte především spisovnou češtinu, ale průběžně se seznamujete i s prvky běžně mluveného jazyka.

Pozor: někteří rodilí Češi pokládají běžně mluvený jazyk za "nesprávný" a snaží se cizince přimět, aby mluvili pouze spisovně. Tento přístup k jazyku je zastarý a a běžně mluvená (obecná čeština) se považuje za legitimní a zcela správnou součást jazyka.

Nejčastější rozdíly mezi spisovnou a běžně mluvenou češtinou

-é → -ý/-í
černé pivo → černý pivo
-ý/-í → ej
pomerančový džus → pomerančovej džus
být → bejt
vaří → vařej
ovo
on → von
ona → vona
oni → voni
okno → vokno

-í → í
hledají → hledaj
prodají → prodaj
rozumějí → rozuměj
l → l
řekl → řek
mohl → moh
četl → čet
-e → e
pracujeme → pracujem
kupujeme → kupujem
sejdeme se → sejdem se

Slovní zásoba

ano → jo
že ano → že jo
káva → kafe
dům → barák
fotografovat → fotit
kamarád → kámoš

Univerbizace

česneková polévka → česnečka
obývací pokoj → obývák
řidičský průkaz → řidičák
Václavské náměstí → Václavák

Vokativ

pane Horáku → pane Horák

Výplňková slova

no, hele, jako

Dialekty

Kromě obecné češtiny, která je rozšířená hlavně na území Čech, se můžete setkat i s různými českými a moravskými dialekty. Například na Moravě můžete slyšet:
Já su z Moravy. = Já jsem z Moravy.
Nechcu jít do kina. = Nechci jít do kina.
Má 10 let. = Je mu/jí 10 let.

V jiných částech České republiky můžete slyšet různé dialekty.

Nahoru