Přeskočit menu

Grammar

Vyjádření času

Hodiny

Otázka: Kdy je to? V kolik hodin?

Pokud se chcete zeptat, kolik je hodin, řekněte: Kolik je hodin?

Pro vyjádření hodin lze použít

  • dvanáctihodinový systém s výrazy ráno, dopoledne, večer... atd. pro upřesnění, například:
  • čtyřiadvacetihodinový systém, například Film je ve 20.15. Tento způsob vyjádření času je typický v oficiálním kontextu, například v televizi nebo rádiu, na letišti, na nádraží apod.
  • český způsob vyjadřování času, tzv." český čas", který je typický pro běžně mluvený jazyk. Tento způsob vyjadřování času je obvyklý v běžně mluveném jazyce:

Český způsob vyjadřování času

ve čtvrt na jednu (dvě, tři...)
v půl jedné (druhé, třetí...)
ve tři čtvrtě na jednu (dvě, tři...)

Po výrazu čtvrt na a tři čtvrtě na se používá akuzativ základní číslovky. Po výrazu půl se používá řadová číslovka v genitivu.

Části dne

nominativ sg. kdy?
ráno (5.00–9.00) ráno
dopoledne (9.00–12.00) dopoledne
poledne (12.00) v poledne
odpoledne (12.00–17.00) odpoledne
večer (17.00–23.00) večer
noc (23.00–5.00) v noci

Všimněte si, že části dne většinou nepoužíváme s prepozicí. Například:
Kdy je koncert? – Koncert je dopoledne.
Kdy je diskotéka? – Diskotéka je večer.

Dny v týdnu

nominativ sg. kdy? původ slova
pondělí v pondělí z "po neděli" – po neděli
úterý v úterý z praslovanského "vtoroj", což znamená druhý
středa ve středu z "střed" – střed
čtvrtek ve čtvrtek z "čtvrtý" – čtvrtý
pátek v pátek z "pátý" – pátý
sobota v sobotu z "sabat" – šabat, sedmý den v týdnu podle židovského kalendáře
neděle v neděli z "nedělat" – nedělat

Prepozice v/ve se v souvislosti s časem používá s akuzativem.

Pamatujte si také: víkend – o víkendu.

Měsíce

nominativ sg. kdy? původ slova
leden v lednu z "led" – led
únor v únoru původ je nejasný
březen v březnu z "bříza" – bříza
duben v dubnu z "dub" – dub
květen v květnu z "květ" – květ
červen v červnu z "červený" – červený
červenec v červenci z "červený" – červený
srpen v srpnu z "srp" – srp
září v září z "za říje" – během říje
říjen v říjnu z "říje" – říje
listopad v listopadu z "list" a "padat" – list, padat
prosinec v prosinci původ je nejasný

Datum, rok

Otázka na datum je: Kolikátého je dneska?

1. prvního 13. třináctého první/ledna
2. druhého 14. čtrnáctého druhý/února
3. třetího 15. patnáctého třetí/března
4. čtvrtého 16. šestnáctého čtvrtý/dubna
5. pátého 17. sedmnáctého pátý/května
6. šestého 18. osmnáctého šestý/června
7. sedmého 19. devatenáctého sedmý/července
8. osmého 20. dvacátého osmý/srpna
9. devátého 30. třicátého devátý/září
10. desátého 31. třicátého prvního desátý/října
11. jedenáctého jedenáctý/listopadu
12. dvanáctého dvanáctý/prosince

K označení dnů jsou používány řadové číslovky v genitivu sg. Ve stejném pádu jsou i názvy měsíců.

Datum se zapisuje v tomto pořadí: den, měsíc, rok. Lze ho číst dvěma způsoby, například:
1. 1. 2010 = čteme prvního první dva tisíce deset
1. 1. 2010 = čteme prvního ledna dva tisíce deset

Nahoru