Přeskočit menu

Grammar

Verbonominální objektové konstrukce

Verbonominální objektové konstrukce s dativem

Objektové konstrukce s dativem vyjadřují pocity, věk, emoce nebo záliby. Člověk se stává předmětem (v dativu) těchto pocitů a emocí, jako by jim byl přímo vystaven. Například: být špatně/dobře: Je mi špatně. Je mu špatně. Je špatně.

Další běžně užívané konstrukce s dativem jsou:

  • být (věk): Je mi 20 (let).
  • být (zima/teplo): Je mi zima/teplo.
  • hodit se: Hodí se mi to.
  • chutnat: Chutná mi zmrzlina.
  • líbit se: Líbí se mi modrá barva.

Pozor: Krátké tvary osobních zájmen (například mi, ti, vám, mu, jí, jim) se řadí na druhou pozici ve větě.

Verbonominální objektové konstrukce s akuzativem

Verbonominální objektové konstrukce s akuzativem vyjadřují pocity, emoce a postoje. Člověk se stává předmětem (v akuzativu) těchto pocitů a emocí, jako by jim byl přímo vystaven. Například: bolet: Bolí mě zub. Bolí ho v krku. Bolí ji břicho.

Další běžně užívané konstrukce s akuzativem jsou:

  • těšit: Těší mě.
  • bavit: Baví mě biologie.
  • zajímat: Zajímá mě móda.

Pozor: Krátké tvary osobních zájmen (například mi, ti, vám, mu, jí, jim) se řadí na druhou pozici ve větě.

Nahoru