Přeskočit menu

Grammar

Slovesná substantiva

Tvoří se od příčestí trpného (pasívního participia), to znamená od -n- nebo -t- formy, příponou :
zlepš-it → zlepšen → zlepšen-í
mýt → myt → myt-í
čístčten → čten-í

Slovesná substantiva můžeme tvořit od většiny sloves.

Mají tyto sufixy:

  • -ání: čekání, přání, poznání - Tvoříme je od sloves na -at/-át.
  • -ování: telefonování, opakování - Tvoříme je od sloves na -ovat.
  • -ení: zvětšení, mluvení, čtení, vysvětlení - Tvoříme je od sloves na -et, -it a od sloves typu nést.
  • Slovesa na -ět mají sufix -ění: vyprávění
    Ale:
    platit – placení, chodit – chození, myslet – myšlení, jezdit – ježdění, zpozdit – zpoždění
  • -tí: pití, mytí, použití - Tvoříme je od sloves typu pít a od sloves na -nu/-nout.

Substantivum slovesné rozlišuje vid jako sloveso:
kupování – koupení
čtení – přečtení

Substantivum slovesné nemá se/si: oblékat se – oblékání
Pozor: učení – učení se

Substantiva slovesná se tvoří i od sloves, která pasívum nemají, například: bolení, stání, sezení, ježdění, spaní.

Substantiva slovesná jsou středního rodu a skloňují se podle vzoru náměstí.

Slovesné substantivum je následováno předložkou (podle předložkové vazby původního slovesa) nebo prostým genitivem:
Čekání na jaro je velmi dlouhé.
Zlepšení zdravotního stavu pacienta bylo překvapivé.

Nahoru