Přeskočit menu

Grammar

Jednotky míry a váhy. Symboly v textu.

Mezi nejčastěji používané české jednotky patří:

  • jednotky hmotnosti: kilogram (kg), gram (g), dekagram (dkg)
  • jednotky délky: metr (m), kilometr (km), centimetr (cm), milimetr (mm)
  • jednotky teploty: stupeň Celsia (°C)
  • jednotky rychlosti: kilometr za hodinu (km/h), metr za sekundu (m/s)
  • jednotky plochy: metr čtvereční (m2)
  • jednotky objemu: metr krychlový (m3), litr (l), decilitr (dcl)

Desetinná čísla čteme tak, že po základní číslovce označující celé číslo přidáváme adjektivum celý, a to:

  • po číslovce jedna používáme tvar celá (v nominativu sg. feminina)
  • po číslovkách dvě, tři, čtyři používáme tvar celé (v nominativu pl. feminina)
  • od číslovky pět a výše používáme tvar celých (genitiv pl.)

Pokud je desetinné číslo menší než jedna, pak používáme číslovku nula nebo zájmeno žádná s adjektivem celá (v nominativu sg. feminina).

Desetinná čísla označujeme základními číslovkami:

0,1 nula celá jedna = žádná celá jedna 2,0 dvě celé = dvě celé nula
0,02 nula celá nula dva = žádná celá nula dva 2,1 dvě celé jedna
0,67 nula celá šedesát sedm 2,2 dvě celé dva
1,0 jedna celá = jedna celá nula 2,3 dvě celé tři
1,1 jedna celá jedna 3,5 tři celé pět
1,2 jedna celá dvě 4,8 čtyři celé osm
1,3 jedna celá tři 5,7 pět celých sedm
1,4 jedna celá čtyři 10,67 deset celých šedesát sedm
1,5 jedna celá pět 136,01 sto třicet šest celých nula jedna
1,6 jedna celá šest
1,7 jedna celá sedm
1,8 jedna celá osm
1,9 jedna celá devět

Substantivum se k jednotce připojuje v genitivu:
kilo sýra
čtvrt kila másla
dvacet deka salámu
metr látky
litr mléka

Peněžní měny mění gramatický tvar jako počítané substantivum:
jedna koruna + nominativ singuláru
dvě koruny, tři koruny, čtyři koruny + nominativ plurálu
pět korun, šest korun, sedm korun, deset korun, sto korun + genitiv plurálu

Symboly v textu

@ zavináč + plus
§ paragraf minus
euro × krát
$ dolar ± plus minus
* hvězdička (značka pro narození) : děleno
křížek (značka pro úmrtí) = rovná se
% procento průměr
promile nekonečno

V některých textech se také objevují písmena řecké abecedy, ta nejčastěji používaná čteme takto:

α alfa
β beta
γ gama
δ delta
μ
π
ρ
ψ psí
ω omega

V některých textech se např. při číslování kapitol používají římské číslice:

římská číslice arabská číslice římská číslice arabská číslice
I 1 XI 11
II 2 XII 12
III 3 XIII 13
IV 4 XIX 19
V 5 XXIX 29
VI 6 XL 40
VII 7 L 50
VIII 8 C 100
IX 9 D 500
X 10 M 1000
Nahoru