Přeskočit menu

Grammar

Slovosled

Český slovosled je flexibilní. Informace, která už byla dříve zmíněna nebo je jinak známá, stojí v češtině obvykle na začátku věty. Nová informace je většinou umístěna na konec věty.

Pravidlo druhé pozice v české větě

Existuje několik krátkých nepřízvučných slov (nazýváme je enklitika), která nemůžou stát na začátku věty. Enkliktika se ve větě řadí na tzv. druhou logickou pozici (tedy ne nutně za první slovo, ale za první ucelenou informaci). V případě, že se na druhé pozici „setká“ více nepřízvučných slov najednou, řadí se následovně:

Druhá logická pozice
Začátek věty... pomocná slovesa minulého času Zvratné se a si krátké tvary osobních zájmen v dativu krátké tvary osobních zájmen v akuzativu a zájmeno to ...konec věty.
Díval jsem se - - na televizi.
Bál jsem se mu to dát.

Pozor: spojky a a ale na začátku věty se nepočítají, například:
Včera dopoledne jsem se učil a pak jsem psal projekt.
Včera dopoledne jsem se učil, ale pak jsem pracoval.

Nahoru