Přeskočit menu

Stát a jazyk

Česká republika

Poloha a hranice

Česká republika (Česko, ČR) je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Na západě hraničí s Německem, na severu s Polskem, na východě se Slovenskem a na jihu s Rakouskem. Právě díky své poloze je ČR často označována jako „srdce“ Evropy.

Rozloha a historické země

Česká republika má rozlohu 78 867 km2. Je tvořena historickými částmi Čech, Moravy a částí Slezska. Hlavním městem je Praha.

Správní členění – kraje a krajská města

Česko má 7 územních krajů a 14 samosprávných krajů. Každý kraj má krajské město.

Územní kraj (sídlo kraje)

 1. Středočeský kraj (Praha)
 2. Jihočeský kraj (České Budějovice)
 3. Západočeský kraj (Plzeň)
 4. Severočeský kraj (Ústí nad Labem)
 5. Východočeský kraj (Hradec Králové)
 6. Jihomoravský kraj (Brno)
 7. Severomoravský kraj (Ostrava)

Samosprávný kraj (krajské město)

 1. Hlavní město Praha
 2. Středočeský kraj (Praha)
 3. Ústecký kraj (Ústí nad Labem)
 4. Karlovarský kraj (Karlovy Vary)
 5. Plzeňský kraj (Plzeň)
 6. Jihočeský kraj (České Budějovice)
 7. Liberecký kraj (Liberec)
 8. Královéhradecký kraj (Hradec Králové)
 9. Pardubický kraj (Pardubice)
 10. Kraj Vysočina (Jihlava)
 11. Jihomoravský kraj (Brno)
 12. Olomoucký kraj (Olomouc)
 13. Zlínský kraj (Zín)
 14. Moravskoslezský kraj (Ostrava)

Počet obyvatel a velká města

V České republice žije přibližně 10,5 milionu obyvatel.

Hlavní město Praha má asi 1,3 milionu obyvatel.

Praha je politické, administrativní, ekonomické a kulturní centrum státu.

Další velká města v České republice jsou Brno (asi 400 000 obyvatel), Ostrava (asi 330 000) a Plzeň (asi 180 000).

ČR má v současnosti podobně jako ostatní evropské státy demografické problémy. Porodnost je zde velmi nízká, v roce 2012 to bylo 1,27 dětí na jednu ženu a v 90. letech počet obyvatel dokonce mírně klesal. Průměrná délka života žen je 79 let, mužů 72,5 roku (údaj z roku 2005) a má rostoucí tendenci.

Celkem 71 % populace žije ve městech.

Název a státní symboly

Česká republika vznikla 1. ledna 1993 rozdělením Československa. Oficiálním názvem státu podle ústavy je Česká republika, zkrácený název Česko část veřejnosti odmítá.

Státní symboly jsou velký a malý státní znak, státní vlajka, standarta prezidenta, státní pečeť, státní barvy a státní hymna.

Velký státní znak se skládá z českého lva (lev je symbol síly a statečnosti) a z moravské a slezské orlice.

Státní vlajka je bílá, červená a modrá (trikolora).

Českou státní hymnou se stala píseň Kde domov můj?, resp. její první sloka. V 19. století ji složil František Škroup pro divadelní hru Josefa Kajetána Tyla „Fidlovačka“.

Důležitým neoficiálním symbolem českého státu jsou korunovační klenoty – královská koruna, žezlo a jablko. Nacházejí se na Pražském hradě.

Více o státních symbolech České republiky viz http://www.hrad.cz/cs/ceska-republika/statni-symboly.shtml.

Politický systém

Česká republika je parlamentní demokracií. Jejím základním zákonem je Ústava ČR, která spolu s Listinou základních práv a svobod a některými dalšími zákony tvoří tzv. ústavní řád České republiky. Ústava ve své současné podobě platí od 1. ledna 1993, tedy od vzniku samostatného českého státu, který vznikl rozdělením Československa.

Moc je rozdělena na zákonodárnou (Parlament ČR), výkonnou (vláda ČR a prezident republiky) a soudní.

Zákonodárná (legislativní) moc

Parlament ČR tvoří dvě komory: Poslanecká sněmovna a Senát.

Poslanecká sněmovna je složena z 200 poslanců, kteří jsou voleni na období 4 let. Poslancem může být zvolen pouze občan ČR starší 21 let. Senát je složen z 81 senátorů, jejich funkční období je 6 let (každé dva roky se volí třetina senátorů). Senátorem může být zvolen občan ČR, který dosáhl věku 40 let.

Volit může každý občan České republiky od 18 let.

K základním pravomocem Poslanecké sněmovny patří projednávání a schvalování zákonů a kontrola činnosti vlády. Schvaluje také státní rozpočet.

Senát zajišťuje protiváhu Poslanecké sněmovně, projednává a schvaluje zákony, které od ní dostane. Zákony může schválit a postoupit prezidentovi, vrátit je s připomínkami k projednání do Poslanecké sněmovny, nebo zamítnout. Poslanecká sněmovna však může vždy Senát přehlasovat a zákon schválit. Senát dále vyslovuje (ne)souhlas s mezinárodními smlouvami, se jmenováním soudců Ústavního soudu a má řadu dalších funkcí.

Výkonná moc

Výkonnou moc představuje vláda a prezident.

Vládu sestavuje a řídí premiér, který navrhuje ministry. Ministři pak odpovídají za činnost jednotlivých ministerstev.

Hlavou státu je prezident republiky. Je volen přímo českými občany (resp. voliči) na dobu 5 let. Prezident jmenuje a odvolává vládu nebo jednotlivé ministry, rozpouští Poslaneckou sněmovnu aj. Má právo udělit milost, vyhlásit amnestii, vetovat zákon schválený Parlamentem. Je také vrchním velitelem české armády. Prezident sídlí na Pražském hradě a disponuje jedním ze sedmi klíčů od dveří do Korunní komory v kapli sv. Václava v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde jsou uloženy české korunovační klenoty.

Soudní moc

Soudní moc tvoří soustava nezávislých soudů – Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní, krajské a okresní soudy. Na dodržování ústavy dbá Ústavní soud, který se skládá z 15 soudců, kteří jsou jmenováni na dobu 10 let.

Politické strany

V České republice působí řada politických stran a hnutí. Pro účast v Poslanecké sněmovně potřebuje strana získat 5 % platných hlasů. K největším stranám patří v současné době ČSSD, ANO, KSČM, TOP09, ODS, Úsvit přímé demokracie a KDU-ČSL.

Více viz:

Zapojení do mezinárodních organizací

Česká republika je členem Organizace spojených národů (OSN, od 19. ledna 1993), Severoatlantické aliance (NATO, od 12. března 1999), Evropské unie (EU, od 1. 5. 2004) a jiných mezinárodních struktur. Od 21. prosince 2007 je také součástí Schengenského prostoru.

Přehled základních informací

Oficiální název
Česká republika
Hlavní město
Praha
Největší město
Praha (dle počtu obyvatel)
Státní jazyk
čeština
Státní zřízení
republika
Politický systém
parlamentní demokracie
Datum vzniku republiky
1. leden 1993
Prezident
Miloš Zeman
Předseda vlády
Bohuslav Sobotka
Rozloha
78 867 km2
Počet obyvatel
10526214 (údaj za rok 2011)
Hustota obyvatelstva
133 ob./km²
Národnostní složení obyvatelstva
národnost česká / moravská / slezská (69,4 %), slovenská (1,4 %), ukrajinská (0,5 %), polská (0,4 %), vietnamská (0,3 %), německá, ruská, maďarská, romská, rusínská ad., neuvedeno (26,9 %)
Náboženství
bez vyznání (34,2 %), deklarující nějakou víru či vyznání (20,6 %, z toho římsko-katolické 10,3 %), různá jiná vyznání a víry (10,3 %), bez údajů (45,2 %)
Měna
koruna česká (CZK)
Časové pásmo
CET/SEČ (UTC+1)
Letní čas
CEST/SELČ (UTC+2)
Mezinárodní kód
CZ
Internetová doména
.cz
Mezinárodní telefonní předvolba
+420
Nahoru