Přeskočit menu

Stát a jazyk

Geografie a přírodní bohatství

Z geografického hlediska leží Česká republika na rozhraní dvou různých horských soustav. Západní a střední část ČR vyplňuje Česká vysočina, do východní části území zasahuje soustava Západních Karpat. Největší česká pohoří jsou Krkonoše (kde se nachází i nejvyšší hora ČR Sněžka – 1603 m n. m.), Šumava, Jeseníky a Beskydy.

Českou republikou procházejí tři evropská rozvodí, voda z území ČR je odváděna do Severního, Černého a Baltského moře. Nejdelší česká řeka je Vltava (433 km), která pramení na Šumavě. V Krkonoších pramení nejmohutnější česká řeka Labe (370 km), dalšími významnými toky jsou Morava (246 km), Dyje (306 km), Odra (135 km) nebo Opava (131 km).

Území má málo přirozených vodních ploch. Na Šumavě leží známá ledovcová jezera, největší z nich je Černé jezero. Z umělých ploch je největší Lipenská přehradní nádrž (4870 ha) na řece Vltava. Největší koncentrace rybníků je v jižních Čechách v okolí města Třeboň. Největší z nich se jmenuje Rožmberk 489 ha).

Na území České republiky se nachází množství teplých i studených pramenů minerálních vod. Ty se využívají jak k léčebným a ozdravným procedurám v lázeňských oblastech (např. Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Poděbrady, Hodonín, Luhačovice), tak k produkci pitných minerálních a stolních vod (Magnesia, Mattoni, Bílínská kyselka, Hanácká kyselka, Šaratice, Vincentka, Poděbradka ad.).

Česká republika patří také mezi země s velkým bohatstvím krasových jevů a jeskynních komplexů, které nalezneme je především v oblastech Moravského a Českého krasu. K dalším zajímavým útvarům patří tzv. skalní města, (nejrozsáhlejší jsou Adržpašsko-teplické skály ve Východních Čechách, známá je také Pravčická brána na území národního parku České Švýcarsko – největší pískovcový most v Evropě).

Na území ČR byly vyhlášeny čtyři národní parky (Krkonoše, Šumava, Podyjí a České Švýcarsko) a řada chráněných krajinných oblastí (např. Beskydy, Bílé Karpaty, České středohoří) a rezervací.

Podnebí

Podnebí je v Česku mírné, přechodné mezi kontinentálním a oceánickým typem a poměrně bohaté na srážky (déšť, sníh). Typické je střídání čtyř ročních období. Podobně jako v celém severním mírném pásu vládne i v ČR na počátku roku chladná zima (oficiálně zima začíná 21. prosince). Po ní přichází jaro (od 21. března) následované teplým létem (od 21. června) a sychravým podzimem (od 23. září). Střídání ročních období má velký vliv především na vegetaci.

Nahoru