Přeskočit menu

Stát a jazyk

Užitečné odkazy

  • Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR - http://www.ujc.cas.cz/

    Akademi věd ČR je hlavní veřejnoprávní institucí, která se v České republice zabývá základním výzkumem. Ústav pro jazyk český spadá do sekce humanitních a filologických věd a vznikl roku 1946 z původní Kanceláře Slovníku jazyka českého, která existovala od roku 1911. Zabývá se výzkumem současného českého jazyka i jeho historií.

  • Internetová jazyková příručka ÚJČ AV ČR – jazyková poradna - http://www.ujc.cas.cz/
  • Knihovna Akademie věd ČR - http://www.ujc.cas.cz/

Jazykovědné časopisy online

Slovníky online

  • Příruční slovník jazyka českého (nejrozsáhlejší český výkladový slovník z let 1935–1957) - http://bara.ujc.cas.cz/psjc/
  • Slovník spisovného jazyka českého (druhý největší výkladový slovník; 1. vydání 1960–1971, 2. vydání 1989) - http://ssjc.ujc.cas.cz/
  • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (jednosvazkový výkladový slovník určený k praktickému využití; první vydání 1978, poslední vydání 2009), Internetová jazyková příručka ÚJČ AV ČR, slovníková část - http://prirucka.ujc.cas.cz/

Více o slovnících na stránkách Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR: http://lexiko.ujc.cas.cz/heslare/dictionary.php

Vybraná univerzitní pracoviště

Čeština pro cizince

Čeština pro mediky

Další zajímavé odkazy

Nahoru