Přeskočit menu

Zdravotní systém

Kontakty na důležité instituce

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
http://www.mzcr.cz
tel.: 224 971 111
Ministerstvo vnitra ČR
Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7
http://www.mvcr.cz
tel.: 974 811 111
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1 – Hradčany
http://www.mzv.cz
tel.: 224 181 111
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
http://www.mpsv.cz
tel.: 221 921 111
Svaz zdravotních pojišťoven ČR
nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3
http://www.szpcr.cz
tel.: 234 462 108
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3
http://www.vzp.cz
tel.: 844 117 777
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
http://www.vozp.cz
tel.: 222 929 199
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava
http://www.cpzp.cz
tel.: 810 800 000
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4
http://www.ozp.cz
tel.: 261 105 555
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav
http://www.zpskoda.cz
tel.: 326 579 111
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10
http://www.zpmvcr.cz
tel.: 844 211 211
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
Michálkovická 108, Slezská Ostrava
http://www.rbp-zp.cz
tel.: 800 213 213
Česká lékařská komora
Lékařská 2/291, 150 00 Praha 5
http://www.lkcr.cz
tel.: 257 211 329
Veřejný ochránce práv
Údolní 39, 602 00 Brno
http://www.ochrance.cz
tel.: 542 542 888
Česká stomatologická komora
Slavojova 22, 128 00 Praha 2
http://www.dent.cz
tel.: 234 709 611
Centrum mezistátních úhrad
Nám. W. Churchila 1800/2, 113 59 Praha 3
http://www.cmu.cz
tel.: 236 033 411
Česká lékárnická komora
Rozárčina 1422/9, P.O.BOX 64, 140 02 Praha 4
http://www.lekarnici.cz
tel.: 241 090 672

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Nahoru