Přeskočit menu

Zdravotní systém

Uznávání kvalifikace lékařských a nelékařských profesí pro příslušníky z tzv. třetích zemí

  • Uznávání kvalifikací lékařských pracovníků, kteří získali vzdělání ve státech EU: www.mzcr.cz
  • Uznávání kvalifikací lékařských pracovníků, kteří získali vzdělání mimo státy EU: www.mzcr.cz
  • Uznávání kvalifikací nelékařských pracovníků získaných mimo členské státy EU: www.mzcr.cz
  • Uznávání kvalifikací nelékařských pracovníků získaných v členských státech EU: www.mzcr.cz
  • Uznávání kvalifikací nelékařských pracovníků získaných v ČR: www.mzcr.cz
  • Přiznávání odborné a specializované způsobilosti podle zákona č. 96/2004 Sb.: www.mzcr.cz

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Nahoru