Přeskočit menu

Život a práce

Podpora zahraničních odborníků v oblasti zdravotnictví v České republice

Síť služeb EURAXESS vznikla již v roce 2004 a dosud se zapojilo více než 40 (převážně evropských) zemí. Spolupracující kontaktní místa v České republice byla vytvořena v letech 2005–2007. V současné době je EURAXESS Česká republika Síť se skládá ze dvou servisních středisek (pouze Praha a Brno) a sedmi místních kontaktních míst.

EURAXESS Česká republika nabízí zahraničním vědecko-výzkumným pracovníkům a jejich zaměstnavatelům informace a služby související s jejich plánovaným pobytem v České republice. Zabývá se zejména:

  • podporou mobility vědecko-výzkumných pracovníků a jejich rodinných příslušníků
  • poskytováním informačních, konzultačních a asistenčních služeb zahraničním VaV pracovníkům
  • poskytováním podpory zaměstnavatelům těchto pracovníků
  • zlepšováním sociální integrace zahraničních VaV pracovníků a jejich rodinných příslušníků do české společnosti
  • odstraňováním překážek v mezinárodní vědecké mobilitě
  • vyhledáváním vhodných pracovníků, odpovídajících specifickým požadavkům, prostřednictvím portálu EURAXESS Jobs

Kontakty:

EURAXESS Centre Prague
Centre for Administration and Operations of the Academy of Sciences of the Czech Republic
Department of Projects and Grants
Vodičkova 40, 110 00, Prague 1, Czech Republic
E-mail: euraxess@ssc.cas.cz
Hana Hušková
tel.: +420 221 403 850
E-mail: huskova@ssc.cas.cz
Zuzana Dobešová
tel.: +420 221 403 813
E-mail: dobesova@ssc.cas.cz
Markéta Doležalová
tel.: +420 221 403 812
E-mail: dolezalova@ssc.cas.cz
EURAXESS Centre Brno
South Moravian Centre for International Mobility
Mezírka 775/1, 602 00 Brno
(third floor, left from lift, JCMM, door EURAXESS)
Martina Šatinská
tel.: +420 541 211 043
Cell: +420 724 803 394
E-mail: brno@euraxess.cz, martina.satinska@jcmm.cz
EURAXESS Centre Ostrava
VSB – Technical university of Ostrava
17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba
E-mail: euraxess@ssc.cas.cz
Kateřina Mrázková
tel.: +420 59732 9142
E-mail: euraxess@vsb.cz
Lenka Fabiková
tel.: +420 59732 9160
E-mail: euraxess@vsb.cz

Další místní kontakty:

University of Pardubice
Zuzana Tuťálková
Studentská 95, 532 10 Pardubice
tel.: +420 466 036 530
zuzana.tutalkova@upce.cz
Tomas Bata University in Zlin
Jana Skoloudikova
International Office
nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
tel.: +420 576 032 238
skoloudikova@rektorat.utb.cz
Technical University of Liberec
Viera Huličková
International Office
Studentská 2, 461 17 Liberec 1
tel.: +420 485 353 497
viera.hulickova@tul.cz
University of West Bohemia in Pilsen
Lucie Šmuclerová
Department of Intl. Relations
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
tel.: +420 377 635 799
lsmucler@rek.zcu.cz
University of South Bohemia
Hana Nichtburgerova
Departm. of Int. Relations
Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
tel.: +420 389 032 030
hnichtburgerova@jcu.cz
University of Hradec Králové
Veronika Měchurová
International Office
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
tel.: +420 493 332 519
veronika.mechurova@uhk.cz
Palacky University Olomouc
Yvona Vyhnánková
International Relations Office
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
tel.: +420 585 631 041
yvona.vyhnankova@upol.cz
Nahoru