Přeskočit menu

Tým

Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity

Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity

Brno, Česká republika | www.cjv.muni.cz

Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity (CJV MU) je celouniverzitním pracovištěm, které zajišťuje výuku cizích jazyků studentů nefilologických oborů prostřednictvím svých oddělení na fakultách. Organizuje kurzy cizích jazyků pro akademické a specifické/profesní účely v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, ruštině, vyučuje také češtinu pro cizince a poskytuje podporu v dalších oblastech, např. akademické psaní pro studenty doktorského programu, kurzy soft skills v cizích jazycích apod. Tým učitelů má velmi dobré profesionální a metodické zázemí, zkušenosti s osobní výukou stejně jako vedením kurzů online a tvorbou interaktivních materiálů. Masarykova univerzita má přibližně 40 000 studentů a CJV MU vyučuje každý semestr přibližně 10 000 z nich. Díky znalostem získaným v předchozích projektech odborníci CJV MU vyvinuli nebo inovovali více než 100 kurzů a vytvořili online materiály a další podporu pro samostudium. CJV MU zaměstnává 91 interních lektorů a 19 externistů.

Edukácia@Internet

Edukácia@Internet

Partizánske, Slovensko | www.ikso.net

Edukácia@Internet (E@I) je mezinárodní mládežnická organizace, která podporuje mezinárodní spolupráci a komunikaci po celém světě tím, že připravuje vzdělávací projekty, podporuje interkulturní učení a používání jazyků a internetových technologií. Ve společných projektech se zaměřuje na interkulturní učení, jazyky a využití IT, vývoj webových stránek, CD/DVD, vydávání knih, produkci školicích materiálů a pořádání seminářů. Vedle stálých zaměstnanců disponuje E@I sítí 493 dobrovolníků (údaj z 25. ledna 2012). Nejúspěšnější E@I projekt je „lernu!" (www.lernu.net), portál na výuku esperanta, který byl spuštěn v roce 2002. Webové stránky, které mají v současné době více než 130 000 registrovaných uživatelů, fungují v 37 jazykových variantách. Vývoj obdobného online nástroje pro e-learning slovenštiny (www.slovake.eu) byl financován z programu celoživotního učení (LLP) v letech 2009–2011 a nyní má 6000 registrovaných uživatelů. Třetí webový portál, www.deutsch.info, je vyvíjen v současné době (zahájení v květnu 2013).

Studio GAUS

Studio GAUS

Berlín, Německo | www.studiogaus.com

Studio GAUS je ateliér působící v oblasti nových médií se sídlem v Německu. Společnost aktivně spolupracuje se zkušenými designéry a programátory z celého světa, aby v každém projektu zajistila odborníky schopné nejlépe splnit konkrétní projektové výzvy. Agentura má rozsáhlé zkušenosti v oblasti navrhování a vytváření složitých vícejazyčných webových stránek s širokou uživatelskou základnou a v oblasti optimalizace pro vyhledávače (SEO), stejně jako zkušenosti ve spolupráci s různými organizacemi a podniky na mezinárodní úrovni. Posledních několik let se studio zaměřuje především na vzdělávací projekty. Studio GAUS se již podílelo na mnoha online jazykových projektech a vytvořilo několik webových stránek využívajících CALL, několik všeobecně vzdělávacích stránek apod. Spravuje lernu!, kompletně naprogramovalo www.slovake.eu včetně designu, CMS, administračního systému, překladového systému, programování slovníků, cvičení atd. Dále programuje www.deutsch.info a nové webové stránky sloužící k propagaci jazyků.

Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

Praha, Česká republika | www.auccj.cz

Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) je profesní organizace učitelů češtiny jako cizího jazyka (dále jen ČCJ) na všech stupních a typech škol i mimoškolských vzdělávacích zařízeních v České republice. V současnosti sdružuje 324 aktivních členů – učitelů ČCJ – z České republiky i zahraničí. Cílem AUČCJ je podporovat výzkum a výměnu zkušeností v oblasti výuky ČCJ se zaměřením na zdokonalování metod a didaktických postupů, usilovat o rozvoj různých forem dalšího vzdělávání učitelů ČCJ, umožnit svým členům přístup k učebnicím a dalším materiálům a poskytovat jim metodickou podporu. AUČCJ již 10 let organizuje metodologická setkání, studijní dny, semináře a konference učitelů ČCJ.

Fachhochschule Burgenland GmbH

Fachhochschule Burgenland GmbH

Eisenstadt, Rakousko | www.fh-burgenland.at

Fachhochschule Burgenland je vysoká škola sídlící ve východní části Rakouska. Hlavními oblastmi studia jsou podnikání, informační technologie a management, péče o zdraví a environmentální management. Obor podnikatelských studií se zaměřuje na území a jazyky střední a východní Evropy, kam patří i čeština. Velká část studentů při studiu pracuje na částečný úvazek a speciálně pro ně bude účast na projektu CZKey prospěšná, neboť jim umožní větší vhled do odborné slovní zásoby a užívání odborného jazyka. Studentům budou navíc k dispozici i aktuální a zajímavé elektronické materiály sloužící k samostudiu.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Katowice, Polsko | www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski je jednou z největších vysokých škol v Polsku. Pro přibližně 40 000 interních a externích studentů nabízí univerzita na 12 fakultách 45 studijních programů a téměř 130 specializací, z nichž některé nelze studovat nikde jinde. Slavistika zde byla založena roku 1974. V současnosti se na Institutu slovanské filologie vyučují obory Slovanská filologie, Jihoslovanské a Západoslovanské jazyky. Studium filologie poskytuje zevrubné vzdělání v odvětví literatury a lingvistiky a je doplněno všeobecnými a teoretickými předměty, které zajišťují široké znalosti studentů v oblasti filologických a humanitních věd. V závislosti na zvolené specializaci - lingvistika, literatura nebo překladatelství – převažují disciplíny odpovídajícího charakteru.

Nahoru