Menü überspringen

Grammar

Die Adverbien/Umstandswörter

Die Adverbien präzisieren die Verben und Adjektive. Wir können sie nach der Bedeutung in diese Gruppen aufteilen:

  • Lokaladverbien: kde, nikde, někde, kam, někam, nikam, kudy, odkud, vpravo, doprava, zprava, tady, tam, sem, …
  • Zeitadverbien: kdy, někdy, nikdy, odkdy, dokdy, teď, dneska, zítra, včera, minule, naposledy, příště, ráno, večer, …
  • Modaladverbien: jak, špatně, dobře, pomalu, …
  • Maßadverbien: velmi, hodně, moc, příliš, kolik, málo, trochu, dost, …
  • Grundadverbien: proč, úmyslně, náhodou, …

Die Bildung der Adverbien

Die Adverbien unterscheiden wir nach der Bildungsart in eigene und abgeleitete.

Zu den eigenen Adverbien gehören zum Beispiel i}kde, kdy, odkud. Die abgeleiteten Adverbien sind meistens von den Adjektiven gebildet, weiters von anderen Wortarten, oft deren Ligaturen:

Die Ableitung von den Adjektiven:

das Adjektiv das Suffix das Adverb
rychlý
nový
jemný
řídký
dobrý
špatný
zlý
-e (-ě) rychle
nově
jemně
řídce
dobře
špatně
zle
častý
hluboký
daleký
blízký
mnohý
malý
dlouhý
-o často
hluboko
daleko
blízko
mnoho
málo
dlouho
český
dětský
-y česky
dětsky
pomalý -u pomalu
brzký brzy, brzo

Zu den von anderen Wortarten entstandenen Adverbien gehören zum Beispiel kolem, zima, honem, úhrnem.

Zu den von den Ligaturen entstanden Adverbien gehören zum Beispiel dokola, dohromady, pohromadě, poprvé, předloni, provždy.

Die Steigerung der Adverbien

Die Adverbien können wir steigern - wir drücken so ein größeres oder kleineres Maß der Eigenschaft aus. Der Komparativ (2. Stufe) wird mit Hilfe der Suffixe -ejší, -ější gebildet. Der Superlativ (3. Stufe) wird vom Komparativ mit Hilfe des Präfixes nej- abgeleitet.

der Positiv der Komparativ (-eji, -ěji) der Superlativ (nej-)
rychle rychleji nejrychleji
lehce lehčeji nejlehčeji
pomalu pomaleji nejpomaleji
jemně jemněji nejjemněji

Einige Adverbien bilden den Komparativ unregelmäßig:

der Positiv der Komparativ der Superlativ (nej-)
mnoho/hodně více, víc nejvíce, nejvíc
málo méně, míň nejméně, nejmíň
dobře lépe, líp nejlépe, nejlíp
špatně, zle hůře, hůř nejhůře, nejhůř
daleko dále, dál nejdále, nejdál
blízko blíže, blíž nejblíže, nejblíž
dlouho déle nejdéle
brzy, brzo dříve, dřív nejdříve, nejdřív

Bei der Steigerung verwenden wir verschiedene Komparativausdrücke:

der Positiv jako Je rychlý jako blesk.
der Komparativ než Petr je rychlejší než Pavel.
der Superlativ ze všech Eva je nejchytřejší ze všech.

Die Komparativphrase verwendet die Pronomen co und to im Instrumental: Čím dříve, tím lépe.

Die Superlativphrase verwendet das Pronomen co im Nominativ und Superlativ des Adverbs co nejrychleji.

Richtungs- und Ortsadverbien

Die Richtung Der Ort
Woher? Wohin? Wo?
odtud sem tady
odtamtud tam tam
shora nahoru nahoře
zdola dolů dole
zprava doprava/napravo vpravo/napravo
zleva doleva/nalevo vlevo/nalevo
zprostředka doprostřed uprostřed
zepředu dopředu vpředu
zezadu dozadu vzadu
odjinud jinam jinde
z domova domů doma
Nach oben: