Menü überspringen

Grammar

Die Verbalsubstantive

Sie werden vom Partizip Präteritum Passiv (Partizip Perfekt Passiv) gebildet, dass bedeutet von der -n- oder -t- Form mit dem Suffix :
zlepš-it → zlepšen → zlepšen-í
mýt → myt → myt-í
čístčten → čten-í

Die Verbalsubstantive können wir von der Mehrheit der Verben bilden.

Sie haben diese Suffixe:

  • -ání: čekání, přání, poznání - Wir bilden sie von den Verben auf -at/-át.
  • -ování: telefonování, opakování - Wir bilden sie von den Verben auf -ovat.
  • -ení: zvětšení, mluvení, čtení, vysvětlení - Wir bilden sie von den Verben auf -et/-it und von den Verben des Typs nést.
  • Die Verben auf -ět haben das Suffix -ění: vyprávění
    Aber:
    platit – placení, chodit – chození, myslet – myšlení, jezdit – ježdění, zpozdit – zpoždění
  • -tí: pití, mytí, použití - Wir bilden sie von den Verben des Typs trinken und von den Verben auf -nu/-nout.

Das Verbalsubstantiv unterscheidet den Aspekt wie das Verb:
kupování – koupení
čtení – přečtení

Das Verbalsubstantiv hat kein se/si: oblékat se – oblékání
Achtung: učení – učení se

Die Verbalsubstantive werden auch von Verben gebildet, die kein Passiv haben, zum Beispiel: bolení, stání, sezení, ježdění, spaní.

Die Verbalsubstantive sind Neutra und werden nach dem Muster náměstí dekliniert.

Das Verbalsubstantiv wird oft mit weiteren Wörtern ergänzt und steht za substantivem.
Čekání na jaro je velmi dlouhé.
Zlepšení zdravotního stavu pacienta bylo překvapivé.

Nach oben: