Menü überspringen

Staat und Sprache

Tschechisch für Ausländer - Literatur

Auf dem Markt gibt es eine Reihe von Tschechisch-Lehrbüchern für Ausländer. Im weiteren folgt eine Übersicht. Viele Lehrbücher decken mehrere Schwierigkeitsniveaus ab, in dem Verzeichnis ist demnach angegeben, auf welches Niveau sie sich primär beziehen.

Basisliteratur - Lehrbücher, die dem Niveau A1 entsprechen

 • ADAMOVIČOVÁ, Ana – IVANOVOVÁ, Darina. Basic Czech I. Praha, Karolinum, 2007.
 • HOLÁ, Lída. New Czech Step by Step. Praha, Akropolis, 2012, 7. vydání.
 • HOLÁ, Lída – BOŘILOVÁ, Pavla. Čeština expres 1 (A1/1), Praha, Akropolis, 2010.
 • HOLÁ, Lída – BOŘILOVÁ, Pavla. Čeština expres 1 (A1/2), Praha, Akropolis, 2011.
 • REŠKOVÁ, Ivana – PINTAROVÁ, Magdalena. Communicative Czech. Elementary Czech. Kontakt, Praha, 2009.
 • REMEDIOSOVÁ, Helena – ČECHOVÁ, Elga. Chcete mluvit česky? / Do you want to speak Czech? Liberec, Harry Putz, 2011.

Basisliteratur - Lehrbücher, die dem Niveau A2 entsprechen

 • ADAMOVIČOVÁ, Ana – HRDLIČKA, Milan – IVANOVOVÁ, Darina. Basic Czech II. Praha, Karolinum 2012.
 • HOLÁ, Lída – BOŘILOVÁ, Pavla. Čeština expres 3 (A2/1). Praha, Akropolis, 2014.
 • REŠKOVÁ, Ivana – PINTAROVÁ, Magdalena: Communicative Czech. Intermediate Czech. WD Publications, 2004.

Basisliteratur - Lehrbücher, die dem Niveau B1 entsprechen

 • ADAMOVIČOVÁ, Ana – HRDLIČKA, Milan. Basic Czech III. Praha, Karolinum 2010.
 • BISCHOFOVÁ, Jana. Čeština pro středně a více pokročilé. Praha, Karolinum 2011.
 • HLÍNOVÁ, Kateřina – KESTŘÁNKOVÁ, Marie – PEČENÝ, Pavel – ŠTĚPÁNKOVÁ, Dagmar. Čeština pro cizince B1. Praha, Edika 2010.

Basisliteratur - Lehrbücher, die dem Niveau B2 und höher entsprechen

 • ADAMOVIČOVÁ, Ana. Nebojte se češtiny. Praha, Karolinum 2013.
 • HLÍNOVÁ, Kateřina – KESTŘÁNKOVÁ, Marie – PEČENÝ, Pavel – ŠTĚPÁNKOVÁ, Dagmar. Čeština pro cizince B2. Praha, Edika 2013.

Basisliteratur - Tschechisch für Mediziner

 • ČERMÁKOVÁ, Iveta. Talking medicine. Czech for Medical Students. Praha, Karolinum, 2012.
 • GRUNDOVÁ, Dominika. Needs of Patients. Czech-English Phrasebook for Beginners. Praha, Eurolex Bohemia, 2004.
 • JAROŠČÍK, Miroslav. Anglicko-český tematický slovník. Člověk po stránce fyzické. Olomouc, 2005.
 • MOKROŠOVÁ, Ivana. Lékařská čeština. Galén, Praha, 2007.

Literatur für Antragsteller auf internationalen Schutz und Asylwerber

 • ADAMOVIČOVÁ, Ana – BISCHOFOVÁ, Jana – HÁDKOVÁ, Marie – HASIL, J. – HRDLIČKA, Milan. Čeština pro cizince a azylanty B2. Brno, MŠMT a SOZE, 2007.
 • BISCHOFOVÁ, Jana – HRDLIČKA, Milan. Čeština pro cizince a azylanty B1. Brno, MŠMT a SOZE, 2005.
 • BISCHOFOVÁ, Jana – HRDLIČKA, Milan. Sociálně-kulturní minimum pro azylanty a osoby požívající doplňkové ochrany. Brno, MŠMT a SOZE, 2005.
 • HÁDKOVÁ, Marie. Čeština pro cizince a azylanty A1. Brno, MŠMT a SOZE, 2005.
 • HÁDKOVÁ, Marie. Čeština pro cizince a azylanty A2. Brno, MŠMT a SOZE, 2005.
 • POŘÍZEK, Pavel. Sociálně-právní minimum pro azylanty a osoby požívající doplňkové ochrany. Brno, MŠMT a SOZE, 2005.
 • REŠKOVÁ, Ivana – PINTAROVÁ, Magdalena a kol. Chceme si porozumět a domluvit se. Brno, Masarykova univerzita, 2008.

Weitere Lehrbücher

 • AIGNER, Alena – GRUBER, Olga. Tschechisch anders NEU. České Budějovice, 2004.
 • CONFORTIOVÁ, Helena – CVEJNOVÁ, Jitka – ČADSKÁ, Milada. Učebnice češtiny pro výuku v zahraničí. Praha, Karolinum, 2003.
 • CVEJNOVÁ, Jitka. Česky, prosím I. Praha, Karolinum, 2008.
 • CVEJNOVÁ, Jitka. Česky, prosím II. Praha, Karolinum, 2012.
 • FROULÍKOVÁ, Lenka. Zahrada českého jazyka. Čtvero ročních období. Praha, Academia, 2002.
 • HRONOVÁ, Karla. Úvodní audioorální kurs češtiny pro výuku zahraničních studentů. Praha, ÚJOP UK, 1994.
 • HRONOVÁ, Karla – TURZÍKOVÁ, Milada. Čeština pro cizince. Plzeň, Fraus, 1998.
 • NGUYEN, Quyet Tien. Huóng Dan Hoc Tieng Séc. Čeština – základní kurz pro Vietnamce. Praha, Jazykové středisko, 2007.
 • NOVÁKOVÁ, Jaroslava – PAROLKOVÁ, Olga. Czech for Foreigners. Praha, Bohemika, 2004.
 • NÝVLTOVÁ, Dana – PINKOVÁ, Jitka. Česky v Česku pro studenty se znalostí ruštiny I, II. Praha, Akropolis ve spolupráci s ÚJOP UK, 2008.
 • ŠTINDL, Ondřej. Easy Czech Elementary. Praha, Akronym, 2008.
 • ŠTINDLOVÁ, Barbora a kol: Česky v Česku I, II. Praha, Akropolis ve spolupráci s ÚJOP UK, 2008.

Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen (GERS), Handbücher und Beschreibungen

 • Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer. Paris, Les Editions Didier, 2001.
 • Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge, Cambridge University Press, 2001.
 • ČADSKÁ, Milada a kol. Čeština jako cizí jazyk. Úroveň A2. Praha, MŠMT, 2005.
 • HÁDKOVÁ, Marie – LÍNEK, Josef – VLASÁKOVÁ, Kateřina. Čeština jako cizí jazyk. Úroveň A1. Praha, MŠMT, 2005.
 • HOLUB, Jan a kol. Čeština jako cizí jazyk. Úroveň B2. Praha, MŠMT, 2005.
 • HRDLIČKA, Milan – SLEZÁKOVÁ, Markéta a kol. Nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince. Praha, Centrum pro integraci cizinců, AUČCJ, Člověk v tísni, 2007.
 • LITTLE, David – PERCLOVÁ, Radka. Evropské jazykové portfolio. Praha, MŠMT, 2001.
 • Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Olomouc, Univerzita Palackého, 2002.
 • ŠÁRA, Milan a kol. Prahová úroveň – čeština jako cizí jazyk. Strasbourg, Council of Europe, 2001.

Weitere nützliche Publikationen

 • ANDRÁŠOVÁ, Hana – PODEPŘELOVÁ, Alena a kol. Desetiminutovky – čeština pro cizince. Praha, Klett 2008.
 • DAVIES, Bruce – HEJDUKOVÁ, Jana. 401 Czech Verbs. Praha, Bruce Davies, 2006.
 • HERCÍKOVÁ, Barbora. Přehled základní české gramatiky pro zahraniční studenty. Praha, Karolinum 2013.
 • HOLÁ, Lída. Jan Neruda: Povídky malostranské. Praha, Akropolis – cyklus Adaptovaná česká próza. Praha, Akropolis 2012.
 • HOLÁ, Lída – BOŘILOVÁ, Pavlína: Česká gramatika v kostce (různé jazykové mutace). Akropolis, Praha.
 • HRDLIČKA, Milan. Cizí jazyk čeština. Praha, Institut sociálních vztahů, 2002.
 • KEMPNÁ, Hana. Písanka pro zahraniční studenty. Praha, Univerzita Karlova, 1988.
 • KOŘÁNOVÁ, Ilona. Česká čítanka – adaptované texty a cvičení ke studiu češtiny jako cizího jazyka. Praha, Akropolis, 2013.
 • NEKOVÁŘOVÁ, Alena. Čeština pro život 1, 2. Akropolis, 2006, 2012.
 • POKORNÁ, Jaroslava – VRÁNOVÁ, Milena. Přehled české výslovnosti. Praha, Portál, 2007.
 • PRAVDOVÁ, Markéta – SVOBODOVÁ, Ivana. Akademická příručka českého jazyka. Praha, Academia 2014.

Literatur online

Nach oben: