Skip Menu

Grammar

Adjectives

There are two types of adjectives according to their nominative singular endings:

  • The adjectives ending in (-ý adjectives).
    In the Czech grammar, they are called hard adjectives because y is called "hard y" in Czech. These adjectives follow the gender of the noun they belong to, in the nominative singular. For example: nový student/obchod, nová škola, nové kino.
  • The adjectives ending in (-í adjectives).
    In the Czech grammar, they are called soft adjectives because i is called "soft i" in Czech. These adjectives do not follow the gender of the noun they belong to, in nominative singular. For example: moderní student/obchod, moderní škola, moderní kino.

The Adjective Declension

The Singular Adjective Declension - standard Czech (commonly spoken Czech)

Context Example Gender -ý adjectives (hard adjectives) -í adjectives (soft adjectives)
nominative
This is...
Ma
Mi
F
N
nový (novej)
nový (novej)
nová
nové (nový)
moderní
moderní
moderní
moderní
genitive
I am going from/into/away from...
Ma
Mi
F
N
nového (novýho)
nového (novýho)
nové (nový)
nového (novýho)
moderního
moderního
moderní
moderního
dative
I am going towards...
Ma
Mi
F
N
novému (novýmu)
novému (novýmu)
nové (nový)
novému (novýmu)
modernímu
modernímu
moderní
modernímu
accusative
I am looking for...
Ma
Mi
F
N
nového (novýho)
nový (novej)
novou
nové (nový)
moderního
moderní
moderní
moderní
vocative
I am calling:
Ma
F
nový (novej)
nová
moderní
moderní
locative
I speak about... I am in/on...
Ma
Mi
F
N
novém (novým)
novém (novým)
nové (nový)
novém (novým)
moderním
moderním
moderní
moderním
instrumental
I speak with... I am satisfied with...
Ma
Mi
F
N
novým
novým
novou
novým
moderním
moderním
moderní
moderním

The Plural Adjective Declension - standard Czech (commonly spoken Czech)

Context Example Gender -ý adjectives (hard adjectives) -í adjectives (soft adjectives)
nominative
This is...
Ma
Mi
F
N
noví (nový)
nové (nový)
nové (nový)
nová (nový)
moderní
moderní
moderní
moderní
genitive
I am going from/into/away from...
Ma
Mi
F
N
nových (novejch)
nových (novejch)
nových (novejch)
nových (novejch)
moderních
moderních
moderních
moderních
dative
I am going towards...
Ma
Mi
F
N
novým (novejm)
novým (novejm)
novým (novejm)
novým (novejm)
moderním
moderním
moderním
moderním
accusative
I am looking for...
Ma
Mi
F
N
nové (nový)
nové (nový)
nové (nový)
nová (nový)
moderní
moderní
moderní
moderní
vocative
I am calling:
Ma
F
noví (nový)
nové (nový)
moderní
moderní
locative
I speak about... I am in/on...
Ma
Mi
F
N
nových (novejch)
nových (novejch)
nových (novejch)
nových (novejch)
moderních
moderních
moderních
moderních
instrumental
I speak with... I am satisfied with...
Ma
Mi
F
N
novými (novejma)
novými (novejma)
novými (novejma)
novými (novejma)
moderními (moderníma)
moderními (moderníma)
moderními (moderníma)
moderními (moderníma)

Adjective Comparison

Regular Comparison

When comparing things, situations or people, we use comparative and superlative forms of adjectives. The comparative forms are formed by suffixes -ejší/-ější,-ší or -čí. The superlative forms are formed by the prefix nej-, added to the comparative form.1

positive comparative (-ejší/-ější, -ší, -čí) superlative (nej- + -ejší/-ější, -ší, -čí)
elegantní elegantnější nejelegantnější
levný levnější nejlevnější
moderní modernější nejmodernější
výrazný výraznější nejvýraznější
zajímavý zajímavější nejzajímavější
světlý světlejší nejsvětlejší
krátký kratší nejkratší
tmavý tmavší nejtmavší
drahý dražší2 nejdražší2
hezký hezčí2 nejhezčí2

1 The suffix -ejší/-ější is usually added in three-syllabic and longer adjectives, where -ější is used after d, t, n, m, p, b, v and f (for example moderní – modernější). The suffix -ší is often used in adjectives ending in -tý (for example tlustý – tlustší).
2 Before the ending , the palatalization (= softening) of some consonants occurs (for example drahý – dražší).

Irregular Comparison

positive comparative superlative
dobrý P lepší nejlepší
špatný P horší nejhorší
velký P větší největší
malý P menší nejmenší
vysoký P vyšší nevyšší
dlouhý P delší nejdelší

The Short Adjective rád

singular plural
masculine animate rád rádi [ráďi]*
masculine inanimate rád rády*
feminine ráda rády*
neuter rádo ráda*

* Some textbooks of A1 and A2 levels use only the form rádi in plural, to make it easier.

The short adjective rád - a formal addressing

Pane, máte rád kávu?
Paní, máte ráda kávu?
Máte rádi kávu?

The usage of the short adjective rád

The short adjective rád is used in three constructions:

  • být rád, for example: Jsem rád, že jsem doma.
  • mít rád + a noun, for example: Mám rád kávu.
  • rád + activity, for example: Rád plavu.

Note the change of the length in negative forms: rád x nerad, ráda x nerada, rádi x neradi...

The comparison of the short adjective rád

basic forms comparative superlative
rád, ráda, rádi radši, raději nejradši, neraději

The forms radši and nejradši are more often used in commonly spoken language.

Possessive Adjectives

The possessive adjectives answer the question čí1 = whose? They are used only for people or animals, and they have following endings in nominative singular:

Name masculine animate feminine neuter Plural (simplified)
Adam Adamův tatínek
P
Adamova maminka
P
Adamovo auto
P
Adamovi2 kamarádi
P
Eva Evin tatínek
P
Evina maminka
P
Evino auto
P
Evini2 kamarádi
P

Notice the possessive adjective endings in nominative singular having majority endings:
consonant for masculine (Adamův, Evin), -a for feminine (Adamova, Evina) and -o for neuter (Adamovo, Evino).

In some feminine nouns and names, the consonant softening occurs, for example: maminka > maminčin, Lenka > Lenčin, Petra > Petřin.

1 Note: The fact that something belongs to someone (= possessive relationship) is also expressed in Czech, less often, by the genitive form, for example: tatínek Adama, maminka Evy = the daddy of Adam, the mum of Eve). This genitive usage is called the possessive genitive.

2 In written or spoken standard Czech, the endings differentiating the gender are used: Adamovi studenti, Adamovy obchody, Adamovy školy, Adamova kina, Evini studenti, Eviny obchody, Eviny školy, Evina kina.

Possessive Adjective Declension

As any other adjectives, the possessive adjectives are declined.

Singular Possessive Adjective Declension
M F N
nominative Adamův, Evin (student, obchod) Adamova, Evina (škola) Adamovo, Evino (auto)
genitive Adamova, Evina (studenta, obchodu) Adamovy, Eviny (školy) Adamova, Evina (auta)
dative Adamovu, Evinu (studentovi, obchodu) Adamově, Evině (škole) Adamovu, Evinu (autu)
accusative Ma: Adamova, Evina (studenta)
Mi: Adamův, Evin (obchod)
Adamovu, Evinu (školu) Adamovo, Evino (auto)
vocative Adamův, Evin (studente) Adamova, Evina (školo) Adamovo, Evino (auto)
locative (o) Adamovu/-ě, Evinu/-ě (studentovi, obchodu) (o) Adamově, Evině (škole) (o) Adamovu/-ě, Evinu/-ě (autu)
instrumental Adamovým, Eviným (studentem, obchodem) Adamovou, Evinou (školou) Adamovým, Eviným (autem)
Plural Possessive Adjective Declension
Ma Mi F N
nominative Adamovi, Evini (studenti) Adamovy, Eviny (obchody) Adamovy, Eviny (školy) Adamova, Evina (auta)
genitive Adamových, Eviných (studentů, obchodů, škol, aut)
dative Adamovým, Eviným (studentům, obchodům, školám, autům)
accusative Adamovy, Eviny (studenty) Adamovy, Eviny (obchody) Adamovy, Eviny (školy) Adamova, Evina (auta)
vocative Adamovi, Evini (kamarádi) Adamovy, Eviny (obchody) Adamovy, Eviny (školy) Adamova, Evina (auto)
locative (o) Adamových, Eviných (studentech, obchodech, školách, autech)
instrumental Adamovými, Evinými (studenty, obchody, školami, auty)

Verbal Adjectives

The passive verbal adjectives are made of the {b}passive participle{/b} which means of -n- or -t- verb form by adding the suffixes -ý, -á, -é. The passive verbal adjectives are made of both imperfective and perfective verbs.
zlepšen → zlepšen, zlepšen-á, zlepšen
vyroben → vyroben, vyroben, vyroben
vypit → vypit, vypit, vypit
použit → použit, použit, použit

Attention: án → psaný, dáván → dáva

The active verbal adjectives are made from 3rd person plural of present tense by adding the suffix -cí. They are made only from imperfective verbs.
studovat, studují → studující-cí
ležet → leží-cí
psát → píší-cí
číst → čtou-cí
pít → pijí-cí

In some imperfective verbs, the adjectives of purpose are made from the -l verb form (ended with a short vowel) by adding the suffix -cí. They express a purpose (the quality of a thing as a tool, a mean for a certain activity).
balit → balil → balicí (papír, do kterého se balí = balicí papír)
psát → psal → psací (potřeby pro psaní = psací potřeby)
opakovat → opakoval → opakovací (cvičení pro opakování = opakovací cvičení)

The verbal adjective has always the same case, number and gender as the noun it belongs to:
Lékaři mluvili o zhoršeném stavu pacienta. (Lékaři mluvili o stavu pacienta, který se zhoršil.)
Na oddělení byl přijat pacient se stoupající teplotou. (Na oddělení byl přijat pacient s teplotou, která stoupala.)

Up