Skip Menu

Grammar

Cases

The Nominative (1st case). The Usage of the Nominative

The nominative is the basic form of the noun. In the sentence, the nominative expresses

 • a subject, for example Student je ve škole.
 • a clause constituent, congruent with the subject, for example Otec je manažer.

The Nominative Singular

You can find it here.

Simplified Rules for the Nominative Plural

You can find it here.

The Nominative Plural

You can find it here.

The Genitive (2nd case). The Usage of the Genitive

The genitive is used:

 • to express possession (= something belongs to someone) or authorship
 • to express a partitive meaning
  • after words expressing a part, measure or weight (trochu, kousek, čtvrt, půl etc.)
  • after words expressing a quantity (trochu, moc, hodně, málo, dost, míň, víc, většina etc.)
  • after the numeral 5 and higher (only the genitive plural)
 • after some verbs and verbs with prepositions
  bát se, mít strach z, ptát se/zeptat se, účastnit se/zúčastnit se, všímat si/všimnout si
 • after these prepositions
  bez, během, blízko, do, kolem, kromě, místo, od/ode, podle, u, uprostřed, vedle, z/ze
 • in the date (Je dvacátého května.)

Observe the genitive usage in the professional text:
Provedeme vyšetření jater a plic.
Anamnéza u onkologických a hematologických onemocnění.
V rodinné anamnéze se ptáme na výskyt krevních nebo nádorových onemocnění u rodičů a sourozenců.
Pohledem si všímáme dýchacích exkurzí.
Projevy peritoneálního dráždění jsou přítomny i v případech peritonitidy jiného původu.
V praxi je důležité odlišit od šelestů organického původu tzv. benigní šelesty.
Vyšetření krevního obrazu se provádí z obvodové krve.

Genitive Singular

You can find it here.

Genitive Plural

You can find it here.

The Dative (3rd case), The Usage of the Dative

The dative is used:

 • after some verbs to express an indirect object
  dávat/dát, doporučovat/doporučit, krást/ukrást, kupovat/koupit, posílat/poslat, psát/napsat, půjčovat/půjčit, říkat/říct, telefonovat/zatelefonovat, volat/zavolat, vyřizovat/vyřídit, vysvětlovat/vysvětlit
 • after some verbs and adjectives to express an object
  být podobný, děkovat/poděkovat, pomáhat/pomoct, rozumět/porozumět
 • after these prepositions
  díky, k/ke kvůli, naproti, proti
 • in object constructions with verbs
  být ... let; být dobře, špatně; být teplo, zima; hodit se; chutnat; chybět; líbit se; slušet; vadit

Observe the the dative usage in the professional text:
Ke kvalifikaci dušnosti jsou používána různá kritéria.
Při změnách velikosti jater dochází k posunu jejich dolní hranice.
Na základě nejrůznějších vyšetření lékař dospěje k definitivní diagnóze.
Současná kardiologie má k dispozici velké množství vyšetřovacích metod.
Kardiochirurg se věnuje operačnímu řešení nemocí srdce a velkých cév.
K přenosu infekce může dojít i při běžných onemocněních dýchacích cest.
Pacient není vzhledem ke svému zdravotnímu stavu soběstačný.

Dative Singular

You can find it here.

The Dative Plural

You can find it here.

The Accusative (4th case). The Accusative Usage

The accusative is used:

 • after some verbs to express a direct object
  dávat si/dát si, mít, chtít, mít rád, hledat, jíst/sníst, kupovat/koupit, pít/vypít, potřebovat, používat/použít, studovat, vidět/uvidět, pamatovat (si)/zapamatovat (si), zapomínat/zapomenout
 • after some verbs with the prepositions na, o and za to express an object
  být zvyklý na, čekat/počkat na, dívat se/podívat se na, mít chuť na, těšit se na, zapomínat/zapomenout na, zlobit se/rozzlobit se na, bát se o P, prosit/poprosit o, starat se/postarat se o, zajímat se o, žádat/požádat o, děkovat/poděkovat za, utrácet/utratit za
 • after these prepositions
  mezi, na, nad, pod, pro, před, v/ve, za
  The prepositions na and v/ve are also used with the locative.
  The prepositions nad, pod, před, za and mezi are also used with the instrumental.
 • in object constructions with verbs
  bavit, bolet, těšit, zajímat
 • to express time (každou středu, příští sobotu, minulý týden...)

Observe the accusative usage in the professional text:
Lékař přebíral veškerou odpovědnost za léčbu.
Patologické rezistence vyžadují bližší charakteristiku.
Moderní zobrazovací metody se opírají o stále dokonalejší zobrazovací techniky.
Biopsie lze rozdělit na cílené a slepé.
Na základě symptomů popsaných pacientem může lékař stanovit symptomatickou diagnózu.
V osobní anamnéze se ptáme na dětská onemocnění.
U žen se zajímáme o gynekologické obtíže.
Laboratorní biochemická vyšetření umožňují vyloučit nebo potvrdit diagnostickou úvahu.
Nemocný přes náležité vysvětlení odmítá potřebnou péči.
Endoskopie patří mezi nejdůležitější vyšetřovací metody.

Accusative Singular

You can find it here.

Simplified Rules for the Accusative Plural Usage

You can find it here.

Accusative Plural

You can find it here.

The Vocative (5th case). The Usage of the Vocative

The vocative is used to address people.
Adam – Adame! Eva – Evo!

Surnames in the Vocative

A surname is usually used in a connection with the expressions pan, paní or slečna.
pan Novák – pane Nováku! (in commonly spoken language pane Novák!)
paní Nováková – paní Nováková!
slečna Nováková – slečno Nováková!

Other Addressings in the Vocative

To address unknown people, these expressions are used:
pan – pane!
paní – paní!
slečna – slečno!

A less formal, polite addressing: mladá paní – mladá paní!

The Titles in the Vocative

Titles are always used with the words pan or paní. For example:
pan doktor – pane doktore!
pan profesor – pane profesore!
pan inženýr – pane inženýre!
paní doktorka – paní doktorko!
paní profesorka – paní profesorko!
paní inženýrka – paní inženýrko!

Vocative Singular

You can find it here.

Vocative Plural

You can find it here.

The Locative (6th case). The Usage of the Locative

The locative is always used with a preposition. It is used:

 • after some verbs with the prepositions o and na
  bavit se/pobavit se o, číst (si)/přečíst (si) o, mluvit o, myslet si/pomyslet si, povídat (si)/popovídat (si) o, psát o/napsat o, říkat/říct o, slyšet o, vyprávět o, záležet na
 • after prepositions
  na, v/ve, po, při, o

The prepositions na and v/ve are also used with the accusative.

Observe the locative usage in the professional text:
Při změnách velikosti jater dochází k posunu jejich dolní hranice.
Intenzita diastolického šelestu je závislá na dýchání.
Intenzita bolesti závisí na individuálně rozdílném prahu vnímání bolestivých podnětů.
V rodinné anamnéze u chorob ledvin pátráme po dně a jiných metabolických onemocněních.
Speciální část knihy pojednává o zvláštnostech anamnézy v jednotlivých podoborech vnitřního lékařství.

Locative Singular

You can find it here.

Simplified Rules for the Locative Singular

You can find it here.

Locative Plural

You can find it here.

The Instrumental (7th case). The Usage of the Instrumental

The instrumental is used:

 • to express an instrument: Myju si ruce mýdlem.
 • to express a movement by a mean of transport: Do USA létáme letadlem.
 • to express a movement through/across a certain place: Musíme projít parkem.
 • to express body movements: Kvadruplegik nemůže hýbat rukama ani nohama.
 • to express time: Projekt musíme odevzdat začátkem/koncem příštího týdne.
 • after some verbs and adjectives: zabývat se, trpět, být známý, projevovat se, být (especially in the professional text)
  In the expression být + profession, it is also possible to use the verb být + nominative: Byla jsem učitelka. This expression is less formal.
  být spokojený s, být známý
 • after some verbs and adjectives with the preposition s/se
  chodit s, mít svatbu s, rozcházet se/rozejít se s, rozvádět se/rozvést se s, seznamovat se/seznámit se s, scházet se/sejít se s, souhlasit s
 • after the prepositions mezi, nad, pod, před, s/se, za

The prepositions nad, pod, před, za and mezi are also used with the accusative.

Observe the instrumental usage in the professional text:
Pohmatem doplňujeme vizuální nálezy.
Nemocného je nutné vybavit propouštěcí zprávou.
Změny mohou být podkladem pro další léčbu.
Aortální stenóza je chlopenní vadou. Roztroušená skleróza je chorobou, která postihuje muže i ženy.
Nemoc se projevuje dušností.
Pacientka trpí častými migrénami.
Stenózu řešíme chirurgicky náhradou aortální chlopně protézou.
Pacient nesouhlasí s navrhovanou léčbou.
Zvracení vzniká podrážděním centra pro zvracení v prodloužené míše.

Instrumental Singular

You can find it here.

Instrumental Plural

You can find it here.

The Irregural Plural Declension

Some nouns have irregular forms in plural:

 • monosyllabic ones change the stem vowel -ů- to -o-: dům → domy, stůl → stoly
 • the endings in -ec, -ek, -en usually omit -e- in other cases: dárek → dárky, den → dny, týden → týdny, loket → lokty, nehet → nehty, cizinec → cizinci, palec → palce, bratranec → bratranci
 • - some single nouns have a stem alternation: přítel → přátele, ruka → ruce, kuře → kuřata, rajče → rajčata, varle → varlata
 • the noun člověk has its plural form lidi
 • some nouns change not only their stem but also their gender in plural: dítě (N)děti (F), oko (N)oči (F), ucho (N)uši (F)

Paired organs of the human body (ruce, nohy, oči, uši, ramena, kolena) use even the so-called dual declension in the plural (you can find more about the declension of body parts here).

Up