Skip Menu

Grammar

Sentences

A sentence is a tight connection of two or more clauses forming a higher syntactical, semantic-grammatical complex; this complex is defined also acoustically (intonation) and graphically.

The Compound Sentence

The compound sentence contains at least two main clauses (grammatically independent to each other; no matter how many subordinate clauses) where the clauses are connected by coordinating conjunctions or attached to each other without conjunctions.

The Semantic Relations between Main Clauses

 1. the copulative sentence
  • clauses simply attached, utterance contents are equal: Byl hezký letní den, svítilo slunce a obloha byla bez mraků.
  • a, i, ani, nebo, či
  • jednak-jednak, jak-tak, hned-hned
 2. the gradational sentence
  • the content of the second clause is of more importance than the content of the first one: Byl nejen dobrý lékař, ale byl i vynikající hudebník.
  • ba, dokonce, ba dokonce, ba i, ale i
  • nejen-ale, nejen-nýbrž i
 3. the adversative sentence
  • the content of the second clause denies the content of the first clause, it is in disagreement with it or limits it: Nemohl jsem sice jít do divadla, ale poslouchal jsem operu na CD.
  • ale, avšak, však, nýbrž, nicméně
  • sice-ale
 4. the disjunctive sentence
  • the contents of clauses cannot be true in the same time; any of them can be true but always only one of them: Buď půjde na operaci, nebo zemře.
  • nebo, anebo
  • buď-buď, buď-nebo
 5. the causal sentence
  • the second clause brings important information to understand the content of the first clause: Museli prodat dům, neboť měli velké dluhy.
  • neboť, vždyť, totiž
 6. the conclusive sentence
  • a relation between clauses where the second follows from the first one: Měli velké dluhy, a proto museli prodat dům.
  • proto, a proto, tedy, tudíž, tak, a tak
 7. the explicative sentence
  • the second clause is the explication of the first one: Onemocněl cukrovkou stejně jako jeho otec; je to totiž dědičná choroba.
  • tj., a to, totiž, vždyť, však, to

The Complex Sentence

The complex sentence contains one main clause and one or more subordinate clauses. The subordinate clause modifies clause constituents of the main clause. The subordinate clauses are conjunctional or relative. We can distinguish subordinate clauses such as subject, predicate, object, attributtive and adverbial (of place, time, manner, cause, purpose, condition, complement, concession).

The Object Subordinate Clause

It expresses an object of a main clause. It depends on the verb of the main clause (or on an adjective). It starts mostly with conjunctions (že, aby, jak, když), relative pronouns (kdo, co, jaký, který and others), adverbs (kde, kam, odkud, …).

The object subordinate clauses are often dependent on verbs of speech, cognition and perception: říct, vypravovat, myslet, pamatovat si, zapomenout, přát si….

Examples:
Moje sestra se bojí, že lékař přijede příliš pozdě.
Chceme, aby nám někdo poradil.
Nesnáším, když kolega přijde pozdě do práce.
Vypravovali, jak trávili dovolenou.
Nepamatuju si, kdo to říkal.
Nevěděl, co má dělat.
Zapomněli, kde zaparkovali auto.
Ještě nevíme, jaká léčba bude zvolena.
Ptal se, jestli máme čas.
Říkal, že nemá čas.
Vím, odkud se dováží ten přípravek.

The object subordinate clause expresses an object of the main clause. For example: Chceme radu. → Chceme, aby nám někdo poradil.

The object subordinate clauses are used to express indirect speech:

Direct speech Indirect speech
Direct speech reports something
Lékař řekl: “Budete muset jít na operaci.“
Indirect speech starts with že:
„Lékař mi oznámil, že budu muset jít na operaci.“
Direct speech orders something; it is an order:
Nutriční specialistka mi řekla: “Nejezte tučná jídla!“
Indirect speech starts with:
 1. abych, abys… (aby + the conditional)
 2. že mám/nemám + the infinitive
Řekla mi, abych nejedla tučná jídla. Nutriční specialistka mi řekla, ať nejím tučná jídla.
Nutriční specialistka mi řekla, že nemám jíst tučná jídla.
Direct speech is a question:
Bratr se zeptal: „Přijdeš zítra?“
Zeptal jsem se lékaře: “Kdy mám přijít na kontrolu?“
Indirect speech starts with
 1. jestli,
 2. kdy, kde, proč…
Bratr se zeptal, jestli zítra přijdu.
Zeptal jsem se lékaře, kdy mám přijít na kontrolu.

Attention:
When changing direct speech to indirect, the person usually changes:
Tense does not change in indirect speech.

The Adverbial Subordinate Clause of Cause and Reason

They express a cause (reason) of the main clause. It is usually introduced by the conjunctions že, protože, poněvadž, jelikož.

Example: Musel jít k zubaři, protože ho bolel zub. Pacienta museli okamžitě operovat proto, že se jeho zdravotní stav zhoršil.

The Adverbial Subordinate Clause of Time

The temporal clauses answer the question when? and can be introduced by the following connecting expressions: když, až, než, jakmile, zatímco, kdykoli(v), dokud/dokud ne.

Other not so common connecting expressions, are: mezitímco, sotva, sotvaže, co, jen co, jak, hned jak, kdy, pokud.

The comma is always used between the main (= independent) clause and the temporal adverbial subordinate (= dependent) clause.

Když Když (= when) is the most frequent conjunction in the temporal clauses. Když jsem byl nemocný, nemohl jsem pracovat.
(= when + future) Až budu mít čas, přijdu.
Než Než (= than, before) Než zrekonstruují chirurgické oddělení, pacienti budou jezdit do krajského města.
Jakmile Jakmile (= as soon as) Jakmile přišla lékařka, pozvali mě do ordinace.
Zatímco Zatímco (= while) Zatímco jsem mluvil se zdravotní sestrou, lékař vyšetřil manželku.
Kdykoli (v) Kdykoli(v) (= whenever) Kdykoli si vezmu více než jednu tabletu proti bolesti, je mi špatně od žaludku.
Dokud / dokud ne Dokud/dokud ne (= as long as/until,till) Dokud budu nemocná, bude mě zastupovat kolegyně.
Dokud nebudu zdravá, bude mě zastupovat kolegyně.

The temporal adverbial clause can either precede the main clause and start the sentence or it can come after the main clause:
Nemohl jsem pracovat, když jsem byl nemocný. (Když jsem byl nemocný, nemohl jsem pracovat.)
Přijdu, až budu mít čas. (Až budu mít čas, přijdu.)
Pacienti budou jezdit do krajské nemocnice, než bude zrekonstruováno chirurgické oddělení.
Pozvali mě do ordinace, jakmile přišla lékařka.
Lékař vyšetřil manželku, zatímco jsem mluvil se zdravotní sestrou.
Je mi špatně od žaludku, kdykoli si vezmu více než jednu tabletu proti bolesti.
Kolegyně mě bude zastupovat, dokud budu nemocná.
Kolegyně mě bude zastupovat, dokud nebudu zdravá.

The Attributive Subordinate Clause

In the subordinate clauses, the pronoun který corresponds to the gender of the noun it modifies (look at colors) and at the same time it reflexes a verb or preposition relation in the main sentence (for example the verb znát connected with the accusative). Compare:
To je student, kterého znám.
To je obchod, který znám.
To je škola, kterou znám.
To je kino, které znám.

The Relative Clauses with který after Prepositions and Embedded Clauses

The relative pronoun který connects two clauses and expresses a relation of the subordinate clause (it means of the clause starting with this pronoun) to some of the constituents of the main clause (usually a noun or pronoun). It is declined as the adjective nový and expresses the gender, number and case. It always has the same gender and number as the noun it refers to. It functions as an object or a subject in the clause, meaning goes with a verb in the clause.

 1. The relative pronoun connects two clauses:
  Mám dům. Dům je velký a pohodlný. → Mám dům, který je velký a pohodlný.
  Lékařka vyšetřila pacientku. Pacientka byla přijata na oddělení večer. → Lékařka vyšetřila pacientku, která byla přijata na oddělení večer.
 2. The relative pronoun after a preposition:
  To je zdravotní sestra. Se zdravotní sestrou jsem mluvila o své nemoci. → To je zdravotní sestra, se kterou jsem mluvila o své nemoci.
 3. The relative pronoun introduces the embedded clause:
  Bratrova manželka pracuje v nemocniční lékárně. Bratr manželku poznal na stáži ve Švédsku. → Bratrova manželka, kterou poznal na stáži ve Švédsku, pracuje v nemocniční lékárně.
Up