Skip Menu

Grammar

The Dual Declension

The paired organs of the human body (ruce, nohy, oči, uši, ramena, kolena) use remains of the so-called dual declension in plural.

ruka noha oko ucho koleno rameno
nominative ruce nohy oči uši kolena ramena
genitive rukou nohou očí uší kolenou
kolen
ramenou
ramen
dative rukám nohám očím uším kolenům ramenům
accusative ruce nohy oči uši kolena ramena
vocative ruce nohy oči uši kolena ramena
locative o rukou
o rukách
o nohou
o nohách
o očích o uších o kolenou
o kolenech
o ramenou
o ramenech
instrumental rukama nohama očima ušima koleny rameny
Up