Skip Menu

Grammar

Pronouns

Personal Pronouns

The personal pronouns have in all cases, besides the nominative, three types of forms:

  • short forms which cannot be used after a preposition
  • forms used after a preposition
  • accented forms which are used at the beginning and at the end of the sentence

The declension of short forms of personal pronouns

case pronoun forms
singular plural
nominative ty on, ono ona my vy oni
genitive ho nás vás jich
dative mi/mně ti mu nám vám jim
accusative ho ji nás vás je
locative mně tobě něm nás vás nich
instrumental mnou tebou jím námi vámi jimi

You can find more about the difference between the formal addressing (the usage of the personal pronoun vy = vykání) and the informal addressing (the usage of the personal pronoun ty = tykání) here.

The declension of the forms used after a preposition and the accented forms of personal pronouns

case pronoun types pronoun forms
singular plural
nominative ty on, ono ona my vy oni
genitive forms used after a preposition tebe něho/něj nás vás nich
accented forms tebe jeho nás vás jich
dative forms used after a preposition mně tobě němu nám vám nim
accented forms mně tobě němu nám vám nim
accusative forms used after a preposition tebe něho/něj ni nás vás
accented forms tebe jeho/jej ji nás vás je
locative forms used after a preposition mně tobě něm nás vás nich
instrumental forms used after a preposition mnou tebou ním námi vámi nimi
accented forms mnou tebou jím námi vámi jimi

Reflexive Pronoun se

This pronoun is used if a subject and an object are identical. It has no form for the nominative and it is used for all persons in both numbers.

The declension of the reflexive pronoun se

nominative -
genitive sebe
dative sobě, si
accusative sebe, se
vocative -
locative sobě
instrumental sebou

Examples: Mluví jenom o sobě. Co si vezmeš večer na sebe? Koupím si kávu s sebou, nemám čas sedět v kavárně.

The short forms se and si are also parts of reflexive verbs: Posaď se. Sedni si. Učím se česky. Ráno se oblékám. Oblékám si kalhoty a tričko.

Interrogative Pronouns

The declension of the interrogrative pronouns kdo, co

nominative kdo co
genitive koho čeho
dative komu čemu
accusative koho co
vocative - -
locative kom čem
instrumental kým čím

Notice the preposition standing in front of the interrogative pronoun in the question, for example: Na koho čekáš? O kom mluvíš? S kým jdeš do kina?

Indefinite Pronouns

The indefinite pronouns are usually derived from the interrogative pronouns: kdo → někdo, co → něco, který → některý, čí → něčí, jaký → nějaký. Various prefixes are added to the interrogative pronouns (ně-, lec-, leda-, kde-, málo- and others) and particles (-si, -koli and others), like někdo, kdosi, čísi, jakýsi, leckdo, ledaco, kdokoli, málokdo, kdekdo. The pronouns každý, všechen (všichni), týž and sám, samý also belong to the indefinite pronouns.

The declension of the indefinite pronouns někdo, něco

The indefinite pronouns někdo, něco are declined like the interrogative pronouns kdo, co:

nominative někdo něco
genitive někoho něčeho
dative někomu něčemu
accusative někoho něco
vocative někdo něco
locative o někom o něčem
instrumental někým něčím

The declension of the indefinite pronouns některý, nějaký and něčí

The pronouns některý and nějaký are declined as the adjective nový. The pronoun něčí is declined as the adjective moderní.

singular plural
nominative Ma
Mi
F
N
některý, něčí, nějaký
některý, něčí, nějaký
některá, něčí, nějaká
některé, něčí, nějaké
někteří, něčí, nějací
některé, něčí, nějaké
některé, něčí, nějaké
některá, něčí, nějaká
genitive Ma
Mi
F
N
některého, něčího, nějakého
některého, něčího, nějakého
některé, něčí, nějaké
některého, něčího, nějakého
některých, něčích, nějakých
některých, něčích, nějakých
některých, něčích, nějakých
některých, něčích, nějakých
dative Ma
Mi
F
N
některému, něčímu, nějakému
některému, něčímu, nějakému
některé, něčí, nějaké
některému, něčímu, nějakému
některým, něčím, nějakým
některým, něčím, nějakým
některým, něčím, nějakým
některým, něčím, nějakým
accusative Ma
Mi
F
N
některého, něčího, nějakého
některý, něčí, nějaký
některou, něčí, nějakou
některé, něčí, nějaké
některé, něčí, nějaké
některé, něčí, nějaké
některé, něčí, nějaké
některá, něčí, nějaká
vocative Ma
F
některý, něčí, nějaký
některá, něčí, nějaká
některé, nějaké
některé, nějaké
locative Ma
Mi
F
N
(o) některém, (o) něčím, (o) nějakém
(o) některém, (o) něčím, (o) nějakém
(o) některé, (o) něčí, (o) nějaké
(o) některém, (o) něčím, (o) nějakém
(o) některých, (o) něčích, (o) nějakých
(o) některých, (o) něčích, (o) nějakých
(o) některých, (o) něčích, (o) nějakých
(o) některých, (o) něčích, (o) nějakých
instrumental Ma
Mi
F
N
některým, něčím, nějakým
některým, něčím, nějakým
některou, něčí, nějakou
některým, něčím, nějakým
některými, něčími, nějakými
některými, něčími, nějakými
některými, něčími, nějakými
některými, něčími, nějakými

The pronouns všechno, všichni, všechny, všechna and každý.

The pronoun všechno (the form of singular in neuter gender) can stand in the sentence alone:

The plural forms (všichni, všechny, všechna) are connected with a noun in plural:

The declension of the pronoun všechno

nominative všechno
genitive všeho
dative všemu
accusative všechno
vocative všechno
locative (o) všem
instrumental vším

The declension of the pronouns všichni, všechny, všechna

Ma Mi F N
nominative všichni všechny všechny všechna
genitive všech
dative všem
accusative všechny všechny všechna
vocative všechny všechny všechna
locative (o) všech
instrumental všemi

The declension of the pronoun každý

The pronoun každý is connected with the noun in singular: každý student, každý stůl, každá studentka, každé dítě. It is declined as the hard adjective nový. The plural forms are used with pluralia tantum words (každé Vánoce, o každých Vánocích, před každými narozeninami).

Ma Mi F N
nominative každý každá každé
genitive každého každé každého
dative každému každé každému
accusative každého každý každou každé
vocative každý každá každé
locative (o) každém (o) každé (o) každém
instrumental každým každou každým

Negative Pronouns

The negative pronouns are mostly derived from interrogative pronouns:
kdo → nikdo, co → nic, čí → ničí

The pronouns který and jaký have irregular negative counterpart: žádný.

The declension of the negative pronouns nikdo, nic

The negative pronouns nikdo, nic are declined like the interrogative pronouns kdo, co:

nominative nikdo nic
genitive nikoho ničeho
dative nikomu ničemu
accusative nikoho nic
vocative nikdo nic
locative o nikom o ničem
instrumental nikým ničím

The declension of the negative pronouns ničí and žádný

The declension of the pronoun ničí
singular plural
nominative Ma
Mi
F
N
ničí
ničí
ničí
ničí
ničí
ničí
ničí
ničí
genitive Ma
Mi
F
N
ničího
ničího
ničí
ničího
ničích
ničích
ničích
ničích
dative Ma
Mi
F
N
ničímu
ničímu
ničí
ničímu
ničím
ničím
ničím
ničím
accusative Ma
Mi
F
N
ničího
ničí
ničí
ničí
ničí
ničí
ničí
ničí
vocative Ma
F
ničí
ničí
ničí
ničí
locative Ma
Mi
F
N
(o) ničím
(o) ničím
(o) ničí
(o) ničím
(o) ničích
(o) ničích
(o) ničích
(o) ničích
instrumental Ma
Mi
F
N
ničím
ničím
ničí
ničím
ničími
ničími
ničími
ničími
The declension of the pronoun žádný
singular plural
nominative Ma
Mi
F
N
žádný
žádný
žádná
žádné
žádní
žádné
žádné
žádná
genitive Ma
Mi
F
N
žádného
žádného
žádné
žádného
žádných
žádných
žádných
žádných
dative Ma
Mi
F
N
žádnému
žádnému
žádné
žádnému
žádným
žádným
žádným
žádným
accusative Ma
Mi
F
N
žádného
žádný
žádnou
žádné
žádné
žádné
žádné
žádná
vocative Ma
F
žádný
žádná
žádné
žádné
locative Ma
Mi
F
N
(o) žádném
(o) žádném
(o) žádné
(o) žádném
(o) žádných
(o) žádných
(o) žádných
(o) žádných
instrumental Ma
Mi
F
N
žádným
žádným
žádnou
žádným
žádnými
žádnými
žádnými
žádnými

The negative pronoun is connected with a negative verb form in a sentence:
Nikdo dneska nehraje fotbal.
Nic mě teď nebolí.
Neznám tady žádného lékaře.

In the Czech sentence, there can be even more negative words (pronouns, adverbs, verbs), the meaning of the sentence remains negative:
Nikdo nic neví.
Nikdo se nikdy o nic nezajímal.

The demonstrative pronouns

The demonstrative pronouns ten, ta, to and their declension - standard Czech language (commonly used language)

gender ten, ta, to
singular plural
nominative Ma
Mi
F
N
ten
ten
ta
to
ti (ty)
ty
ty
ta (ty)
genitive Ma
Mi
F
N
toho
toho
té (tý)
toho
těch
těch
těch
těch
dative Ma
Mi
F
N
tomu
tomu
té (tý)
tomu
těm
těm
těm
těm
accusative Ma
Mi
F
N
toho
ten
tu
to
ty
ty
ty
ta (ty)
vocative Ma
F
-
-
-
-
locative Ma
Mi
F
N
tom
tom
té (tý)
tom
těch
těch
těch
těch
instrumental Ma
Mi
F
N
tím
tím
tou
tím
těmi (těma)
těmi (těma)
těmi (těma)
těmi (těma)

In the same way as ten, ta, to, the pronouns tento, tato, toto and tenhle, tahle, tohle are declined.

Possessive Pronouns

The declension of the possessive pronoun můj, moje - standard Czech language (commonly used language)

gender můj, moje
singular plural
nominative Ma
Mi
F
N
můj
můj
moje/má
moje/mé (mý)
moji/mí (mý)
moje/mé (mý)
moje/mé (mý)
moje/má (mý)
genitive Ma
Mi
F
N
mého (mýho)
mého (mýho)
mojí/mé (mý)
mého (mýho)
mých (mejch)
mých (mejch)
mých (mejch)
mých (mejch)
dative Ma
Mi
F
N
mému (mýmu)
mému (mýmu)
mojí/mé (mý)
mému (mýmu)
mým (mejm)
mým (mejm)
mým (mejm)
mým (mejm)
accusative Ma
Mi
F
N
mého (mýho)
můj
moji/mou
moje/mé (mý)
moje/mé (mý)
moje/mé (mý)
moje/mé (mý)
moje/má (mý)
vocative Ma
F
můj
moje/má
moji/mí (mý)
moje/mé (mý)
locative Ma
Mi
F
N
mém (mým)
mém (mým)
mojí/mé (mý)
mém (mým)
mých (mejch)
mých (mejch)
mých (mejch)
mých (mejch)
instrumental Ma
Mi
F
N
mým
mým
mojí/mou
mým
mými (mejma)
mými (mejma)
mými (mejma)
mými (mejma)

Attention: The possessive pronoun does not depend on the gender of the person who speaks but on the gender of the noun it is related to. Compare:
A woman says: To je můj bratr. To je moje sestra. To je moje auto.
A man says: To je můj bratr. To je moje sestra. To je moje auto.

The declension of all possessive pronouns

Similar to můj, moje, the pronouns tvůj, svůj, náš and váš are also declined in most forms. The endings without m- are added to the forms tv-, sv-, naš-, vaš- (for example m-ého > tv-ého, sv-ého, naš-eho, vaš-eho). The pronouns můj, tvůj, svůj have also short literary forms in feminine and neuter (for example má, mé, tvá, tvé, svá, své) which are declined as nový. The pronoun její is declined as moderní. The possessive pronouns jeho, jejich are not declined.

The declension of the possessive pronouns in singular

Ma Mi F N
nominative můj má/moje mé/moje
genitive mého mé/ mojí mého
dative mému mé/mojí mému
accusative mého můj mou/moji mé/moje
vocative můj má/moje mé/moje
locative (o) mém (o) mé/mojí (o) mém
instrumental mým mou/mojí mým
Ma Mi F N
nominative tvůj tvá/tvoje tvé/tvoje
genitive tvého tvé/tvojí tvého
dative tvému tvé/tvojí tvému
accusative tvého tvůj tvou/tvoji tvé/tvoje
vocative tvůj tvá/tvoje tvé/tvoje
locative (o) tvém (o) tvé/tvojí (o) tvém
instrumental tvým tvou/tvojí tvým
Ma Mi F N
nominative její její její
genitive jejího její jejího
dative jejímu její jejímu
accusative jejího její její její
vocative její její její
locative (o) jejím (o) její (o) jejím
instrumental jejím její jejím
Ma Mi F N
nominative náš, váš naše, vaše naše, vaše
genitive našeho, vašeho naší, vaší našeho, vašeho
dative našemu, vašemu naší, vaší našemu, vašemu
accusative našeho, vašeho náš, váš naši, vaši naše, vaše
vocative náš, váš naše, vaše naše, vaše
locative (o) našem, vašem (o) naší, vaší (o) našem, vašem
instrumental naším, vaším naší, vaší naším, vaším

The possessive pronouns of the 3rd person singular related to a person of masculine and neuter genders (jeho) and the possessive pronoun of the 3rd person plural (jejich) are indeclinable. Only the possessive pronoun of the 3rd person singular related to a person of a feminine gender (její) is declined.

The declension of the possessive pronouns in plural

Ma Mi F N
nominative mí/moji mé/moje mé/moje má/moje
genitive mých
dative mým
accusative mé/moje mé/moje má/moje
vocative mí/moji mé/moje mé/moje má/moje
locative (o) mých
instrumental mými
Ma Mi F N
nominative tví/tvoji tvé/tvoje tvé/tvoje tvá/tvoje
genitive tvých
dative tvým
accusative tvé/tvoje tvé/tvoje tvá/tvoje
vocative tví/tvoji tvé/tvoje tvé/tvoje tvá/tvoje
locative (o) tvých
instrumental (o) tvých
Ma Mi F N
nominative její její její
genitive jejích
dative jejím
accusative její
vocative její
locative (o) jejích
instrumental jejími
Ma Mi F N
nominative naši, vaši naše, vaše naše, vaše naše, vaše
genitive našich, vašich
dative našim, vašim
accusative naše, vaše naše, vaše naše, vaše
vocative naši, vaši naše, vaše naše, vaše naše, vaše
locative (o) našich, vašich
instrumental našimi, vašimi

The Pronoun svůj

The pronoun svůj is used instead of the pronouns můj, tvůj, jeho, její, jejich if the possessed thing or person belongs to a person expressed by the subject in the sentence:
Napsal jsem si svoje nové telefonní číslo do diáře. (já + moje → svoje)
Pacient si může přinést do nemocnice svůj mobil. (on + jeho → svůj)

singular plural
nominative Ma
Mi
F
N
svůj
svůj
svoje
svoje
svoji
svoje
svoje
svoje
genitive Ma
Mi
F
N
svého
svého
svojí
svého
svých
svých
svých
svých
dative Ma
Mi
F
N
svému
svému
svojí
svému
svým
svým
svým
svým
accusative Ma
Mi
F
N
svého
svůj
svoji
svoje
svoje
svoje
svoje
svoje
vocative Ma
F
svůj
svoje
svoji
svoje
locative Ma
Mi
F
N
(o) svém
(o) svém
(o) svojí
(o) svém
(o) svých
(o) svých
(o) svých
(o) svých
instrumental Ma
Mi
F
N
svým
svým
svojí
svým
svými
svými
svými
svými

Relative Pronouns

They connect clauses in the sentence in the same way as conjunctions and relative adverbs. The pronouns kdo, co, který, jaký, čí, jenž rank among relative pronouns.

Subordinate clauses which are connected by relative pronouns and adverbs are called relative clauses (Lékař, který operuje srdce, se nazývá kardiochirurg. Navštívil místo, kde se narodil. = A doctor who operates on the heart is called a cardiosurgeon. He visited the place where he was born.) You can find more about relative clauses here.

The pronoun který is declined according to the adjective nový (který - nový, kterého - nového, s kterými - s novými).

singular plural
Ma Mi F N Ma Mi F N
nominative který který která které kteří které které která
genitive kterého které kterého kterých
dative kterému které kterému kterým
accusative kterého který kterou které které které která
locative kterém které kterém kterých
instrumental kterým kterou kterým kterými

The pronoun jenž has the same meaning as the pronoun který. As the only relative pronoun, it is not the interrogative pronoun. It is used less often, especially in professional and artistic texts which contain more attributive clauses (especially not to constantly repeat forms of the pronoun který).

singular plural
Ma Mi F N Ma Mi F N
nominative jenž jenž jež jež již jež jež jež
genitive jehož jíž jehož jichž
dative jemuž jíž jemuž jimž
accusative jehož, jejž jejž již jež jež
locative (o) němž (o) níž (o) němž nichž
instrumental jímž jíž jímž jimiž

After prepositions, the letter n- is inserted at the beginning of the pronoun jenž: pro niž, vedle nichž.

Up