Skip Menu

Grammar

Expressing Time

Telling time

The question: Kdy je to? V kolik hodin?

If you want to ask what time it is, say: Kolik je hodin?

To express hours one can use

  • the 12-hour-system with expressions ráno, dopoledne, večer etc. for the specification, for example:
  • the 24-hour-system, for example Film je ve 20.15. This way of saying the time is typical in the official context, for example on TV or radio, at the airport, at the station etc.
  • the Czech way of expressing time, so-called "Czech time", which is typical for a spoken language. This way of saying the time is typical in commonly spoken language:

The Czech way of saying the time

ve čtvrt na jednu (dvě, tři...)
v půl jedné (druhé, třetí...)
ve tři čtvrtě na jednu (dvě, tři...)

After the expression čtvrt na and tři čtvrtě na, the accusative of the cardinal numeral is used. After the expression půl, the ordinal numeral in the genitive is used.

Parts of the day

nominative singular when?
ráno (5.00–9.00) ráno
dopoledne (9.00–12.00) dopoledne
poledne (12.00) v poledne
odpoledne (12.00–17.00) odpoledne
večer (17.00–23.00) večer
noc (23.00–5.00) v noci

Notice the parts of the day not being usually used with a preposition. For example:
Kdy je koncert? – Koncert je dopoledne.
Kdy je diskotéka? – Diskotéka je večer.

Days in the week

nominative singular when? the word origin
pondělí v pondělí from "po neděli" - after the Sunday
úterý v úterý from proto-Slavic "vtoroj" which means "the second"
středa ve středu from "střed" - the center
čtvrtek ve čtvrtek from "čtvrtý" - the fourth
pátek v pátek from "pátý" - the fifth
sobota v sobotu from "sabat" - Shabbath, the 7th day in a week according to the Jewish calendar
neděle v neděli from "nedělat" - not to do

The preposition v/ve in the time context is used with the accusative.

Note also: víkend – o víkendu.

Months

nominative singular when? the word origin
leden v lednu from "led" - ice
únor v únoru the origin is unclear
březen v březnu from "bříza" - a birch tree
duben v dubnu from "dub" - an oak tree
květen v květnu from "květ" - a blossom
červen v červnu from "červený" - red
červenec v červenci from "červený" - red
srpen v srpnu from "srp" - a sickle
září v září from "za říje" - during the rutting season
říjen v říjnu from "říje" - the rutting season
listopad v listopadu from "list" and "padat" - a leaf, to fall
prosinec v prosinci the origin is unclear

The date, year

The question about the date is: Kolikátého je dneska?

1. prvního 13. třináctého první/ledna
2. druhého 14. čtrnáctého druhý/února
3. třetího 15. patnáctého třetí/března
4. čtvrtého 16. šestnáctého čtvrtý/dubna
5. pátého 17. sedmnáctého pátý/května
6. šestého 18. osmnáctého šestý/června
7. sedmého 19. devatenáctého sedmý/července
8. osmého 20. dvacátého osmý/srpna
9. devátého 30. třicátého devátý/září
10. desátého 31. třicátého prvního desátý/října
11. jedenáctého jedenáctý/listopadu
12. dvanáctého dvanáctý/prosince

To denote days, the ordinal numerals in the genitive singular masculine are used. Also the names of months are used in the same case.

The date is written in this order: day, month, year. It can be read in two ways, for example:
1. 1. 2010 = it is read prvního první dva tisíce deset
1. 1. 2010 = it is read prvního ledna dva tisíce deset

Up