Skip Menu

Health Care

Contact Information for Important Institutions

Ministry of Health of the Czech Republic
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
http://www.mzcr.cz
Phone No.: 224 971 111
Ministry of the Interior of the Czech Republic
Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7
http://www.mvcr.cz
Phone No.: 974 811 111
Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic
Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1 – Hradčany
http://www.mzv.cz
Phone No.: 224 181 111
Ministry of Labor and Social Affairs of the Czech Republic
Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
http://www.mpsv.cz
Phone No.: 221 921 111
Czech Association of Health Insurance Companies
nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3
http://www.szpcr.cz
Phone No.: 234 462 108
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (General Health Care Insurance Company)
Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3
http://www.vzp.cz
Phone No.: 844 117 777
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (Military Health Insurance Company)
Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
http://www.vozp.cz
Phone No.: 222 929 199
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (Czech Industrial Health Insurance Company)
Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava
http://www.cpzp.cz
Phone No.: 810 800 000
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (Departmental Health Insurance Company for Employees of Banks, Insurance Companies and in Construction)
Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4
http://www.ozp.cz
Phone No.: 261 105 555
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (Škoda Employee Insurance Company)
Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav
http://www.zpskoda.cz
Phone No.: 326 579 111
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (Health Insurance Company of the Ministry of the Interior)
Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10
http://www.zpmvcr.cz
Phone No.: 844 211 211
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (The District Fraternal Treasury Health Insurance Company)
Michálkovická 108, Slezská Ostrava
http://www.rbp-zp.cz
Phone No.: 800 213 213
Czech Medical Chamber
Lékařská 2/291, 150 00 Praha 5
http://www.lkcr.cz
Phone No.: 257 211 329
Ombudsman
Údolní 39, 602 00 Brno
http://www.ochrance.cz
Phone No.: 542 542 888
Czech Dental Chamber
Slavojova 22, 128 00 Praha 2
http://www.dent.cz
Phone No.: 234 709 611
Center for International Reimbursements
Nám. W. Churchila 1800/2, 113 59 Praha 3
http://www.cmu.cz
Phone No.: 236 033 411
Czech Chamber of Pharmacists
Rozárčina 1422/9, P.O.BOX 64, 140 02 Praha 4
http://www.lekarnici.cz
Phone No.: 241 090 672

Source: http://www.mzcr.cz

Up