Saltar menú

Grammar

La oración compuesta

La oración compuesta es la unión de dos o más oraciones en una unidad gramatical de significado superior. Esta unidad está limitada sonoramente (con la entonación) y gráficamente.

Oraciones coordinadas

Las oraciones coordinadas contienen al menos dos oraciones principales (independientes gramaticalmente; no importa el número de oraciones). Estas oraciones están unidas por medio de conjunciones coordinantes o se añaden sin conjunciones.

Relaciones semánticas entre las oraciones principales

 1. oraciones copulativas
  • frases asignadas simplemente, los contenidos de los enunciados son iguales: Byl hezký letní den, svítilo slunce a obloha byla bez mraků.
  • a, i, ani, nebo, či
  • jednak-jednak, jak-tak, hned-hned
 2. oraciones de gradación
  • el contenido de la segunda oración tiene más peso que el contenido de la primera: Byl nejen dobrý lékař, ale byl i vynikající hudebník.
  • ba, dokonce, ba dokonce, ba i, ale i
  • nejen-ale, nejen-nýbrž i
 3. oraciones adversativas
  • el contenido de la segunda oración niega el contenido de la primera, no está de acuerdo con él o lo limita de alguna manera: Nemohl jsem sice jít do divadla, ale poslouchal jsem operu na CD.
  • ale, avšak, však, nýbrž, nicméně
  • sice-ale
 4. oraciones disyuntivas
  • los contenidos de las oraciones no pueden ser válidos a la vez. Solo es válida una oración, sea cual sea: Buď půjde na operaci, nebo zemře.
  • nebo, anebo
  • buď-buď, buď-nebo
 5. oraciones causales
  • la segunda oración conlleva información importante para comprender el contenido de la primera oración: Museli prodat dům, neboť měli velké dluhy.
  • neboť, vždyť, totiž
 6. oraciones consecutivas
  • relación entre las oraciones de las que la segunda resulta del contenido de la primera: Měli velké dluhy, a proto museli prodat dům.
  • proto, a proto, tedy, tudíž, tak, a tak
 7. oraciones explicativas
  • la segunda oración explica la primera: Onemocněl cukrovkou stejně jako jeho otec; je to totiž dědičná choroba.
  • tj., a to, totiž, vždyť, však, to

La oración subordinada

La oración subordinada contiene una oración principal y una o más oraciones subordinadas. La oración subordinada desarrolla algunos elementos de la oración principal. Las oraciones subordinadas son conjuntivas o relativas. Las oraciones subordinadas se clasifican en sustantivas, predicativas, objetivas, atributivas y adverbiales (de lugar, de tiempo, de modo, de causa, de finalidad, condicionales, complementarias, concesivas).

Oración subordinada de objeto

Expresa el objeto de la oración subordinante. Depende del verbo de la oración subordinante (o del adjetivo). Lo más común es que vaya introducida de alguna conjunción (že, aby, jak, když), de pronombres relativos (kdo, co, jaký, který, etc.), de adverbios (kde, kam, odkud, …).

Las oraciones subordinadas de objeto a menudo dependen de verbos relacionados con el habla, el pensamiento y la percepción: říct, vypravovat, myslet, pamatovat si, zapomenout, přát si….

Ejemplos:
Moje sestra se bojí, že lékař přijede příliš pozdě.
Chceme, aby nám někdo poradil.
Nesnáším, když kolega přijde pozdě do práce.
Vypravovali, jak trávili dovolenou.
Nepamatuju si, kdo to říkal.
Nevěděl, co má dělat.
Zapomněli, kde zaparkovali auto.
Ještě nevíme, jaká léčba bude zvolena.
Ptal se, jestli máme čas.
Říkal, že nemá čas.
Vím, odkud se dováží ten přípravek.

La oración subordinada de objeto expresa el objeto de la oración subordinante. Por ejemplo: Chceme radu. → Chceme, aby nám někdo poradil.

Las oraciones subordinadas de objeto se utilizan para expresar el discurso indirecto:

Discurso directo Discurso indirecto
El discurso directo anuncia algo:
Lékař řekl: “Budete muset jít na operaci.“
El discurso indirecto empieza con že:
„Lékař mi oznámil, že budu muset jít na operaci.“
El discurso directo ordena algo, es una orden:
Nutriční specialistka mi řekla: “Nejezte tučná jídla!“
El discurso indirecto empieza:
 1. abych, abys… (aby + condicional)
 2. že mám/nemám + infinitivo
Řekla mi, abych nejedla tučná jídla. Nutriční specialistka mi řekla, ať nejím tučná jídla.
Nutriční specialistka mi řekla, že nemám jíst tučná jídla.
El discurso directo es una pregunta:
Bratr se zeptal: „Přijdeš zítra?“
Zeptal jsem se lékaře: “Kdy mám přijít na kontrolu?“
El discurso indirecto empieza
 1. jestli,
 2. kdy, kde, proč…
Bratr se zeptal, jestli zítra přijdu.
Zeptal jsem se lékaře, kdy mám přijít na kontrolu.

Atención:
Cuando se pasa del discurso directo al discurso indirecto normalmente la persona cambia.
En el discurso indirecto el tiempo verbal no cambia.

Oración subordinada adverbial causal y explicativa

Expresan la causa (el motivo) de la oración de control. Suelen ir introducidas por las conjunciones že, protože, poněvadž, jelikož.

Ejemplo: Musel jít k zubaři, protože ho bolel zub. Pacienta museli okamžitě operovat proto, že se jeho zdravotní stav zhoršil.

Oración subordinada adverbial de tiempo

Las oraciones de tiempo responden a la pregunta "¿cuándo?" y pueden ir introducidas por las siguientes conjunciones: když, až, než, jakmile, zatímco, kdykoli(v), dokud/dokud ne.

Otras conjunciones, no tan frecuentes, son: mezitímco, sotva, sotvaže, co, jen co, jak, hned jak, kdy, pokud.

Entre la oración principal (= independiente) y la oración subordinada adverbial de tiempo (= dependiente) siempre ponemos una coma.

Když Když (= cuando/si) es la conjunción más utilizada en las oraciones de tiempo. Když jsem byl nemocný, nemohl jsem pracovat.
(= hasta que/cuando) Až budu mít čas, přijdu.
Než Než (= que/antes) Než zrekonstruují chirurgické oddělení, pacienti budou jezdit do krajského města.
Jakmile Jakmile (= tan pronto como) Jakmile přišla lékařka, pozvali mě do ordinace.
Zatímco Zatímco (= mientras) Zatímco jsem mluvil se zdravotní sestrou, lékař vyšetřil manželku.
Kdykoli (v) Kdykoli(v) (= cada vez que/siempre que) Kdykoli si vezmu více než jednu tabletu proti bolesti, je mi špatně od žaludku.
Dokud / dokud ne Dokud/dokud ne (= mientras/mientras no) Dokud budu nemocná, bude mě zastupovat kolegyně.
Dokud nebudu zdravá, bude mě zastupovat kolegyně.

La oración adverbial de tiempo puede preceder la oración principal y empezar la oración compuesta, o bien puede estar en segundo lugar:
Nemohl jsem pracovat, když jsem byl nemocný. (Když jsem byl nemocný, nemohl jsem pracovat.)
Přijdu, až budu mít čas. (Až budu mít čas, přijdu.)
Pacienti budou jezdit do krajské nemocnice, než bude zrekonstruováno chirurgické oddělení.
Pozvali mě do ordinace, jakmile přišla lékařka.
Lékař vyšetřil manželku, zatímco jsem mluvil se zdravotní sestrou.
Je mi špatně od žaludku, kdykoli si vezmu více než jednu tabletu proti bolesti.
Kolegyně mě bude zastupovat, dokud budu nemocná.
Kolegyně mě bude zastupovat, dokud nebudu zdravá.

Oración subordinada atributiva

En las oraciones subordinadas el pronombre který concuerda en género con el sustantivo con el que se relaciona (ver los colores) y a la vez refleja la construcción con el verbo o la preposición en la oración subordinada (por ejemplo, el verbo znát, que va con acusativo). Compara:
To je student, kterého znám.
To je obchod, který znám.
To je škola, kterou znám.
To je kino, které znám.

Oraciones relativas con který después de preposición y oraciones introducidas

El pronombre relativo který une dos oraciones y expresa la relación de las oraciones subordinadas (es decir, de las oraciones que empiezan con este pronombre) con algún miembro de la oración subordinante (en la mayoría de casos se trata de un sustantivo o de un pronombre). Se declina como el adjetivo nový y expresa género, número y caso. Siempre tiene el mismo género y número que el sustantivo al que se refiere. En la oración puede tener la función de sujeto o de objeto. Esto significa que forma una construcción oracional con el verbo.

 1. El pronombre relativo une dos oraciones:
  Mám dům. Dům je velký a pohodlný. → Mám dům, který je velký a pohodlný.
  Lékařka vyšetřila pacientku. Pacientka byla přijata na oddělení večer. → Lékařka vyšetřila pacientku, která byla přijata na oddělení večer.
 2. El pronombre relativo después de una preposición:
  To je zdravotní sestra. Se zdravotní sestrou jsem mluvila o své nemoci. → To je zdravotní sestra, se kterou jsem mluvila o své nemoci.
 3. El pronombre relativo introduce una oración insertada:
  Bratrova manželka pracuje v nemocniční lékárně. Bratr manželku poznal na stáži ve Švédsku. → Bratrova manželka, kterou poznal na stáži ve Švédsku, pracuje v nemocniční lékárně.
Arriba