Saltar menú

País e idioma

Checo para extranjeros - bibliografía

Existen en el mercado una serie de manuales de checo para extranjeros. Aquí se ofrece un resumen general. Muchos manuales cubren más niveles de dificultad. En el listado aparecen según el nivel que cubren primariamente.

Bibliografía básica - manuales correspondientes al nivel A1

  • ADAMOVIČOVÁ, Ana – IVANOVOVÁ, Darina. Basic Czech I. Praha, Karolinum, 2007.
  • HOLÁ, Lída. New Czech Step by Step. Praha, Akropolis, 2012, 7. vydání.
  • HOLÁ, Lída – BOŘILOVÁ, Pavla. Čeština expres 1 (A1/1), Praha, Akropolis, 2010.
  • HOLÁ, Lída – BOŘILOVÁ, Pavla. Čeština expres 1 (A1/2), Praha, Akropolis, 2011.
  • REŠKOVÁ, Ivana – PINTAROVÁ, Magdalena. Communicative Czech. Elementary Czech. Kontakt, Praha, 2009.
  • REMEDIOSOVÁ, Helena – ČECHOVÁ, Elga. Chcete mluvit česky? / Do you want to speak Czech? Liberec, Harry Putz, 2011.

Bibliografía básica - manuales correspondientes al nivel A2

  • ADAMOVIČOVÁ, Ana – HRDLIČKA, Milan – IVANOVOVÁ, Darina. Basic Czech II. Praha, Karolinum 2012.
  • HOLÁ, Lída – BOŘILOVÁ, Pavla. Čeština expres 3 (A2/1). Praha, Akropolis, 2014.
  • REŠKOVÁ, Ivana – PINTAROVÁ, Magdalena: Communicative Czech. Intermediate Czech. WD Publications, 2004.

Bibliografía básica - manuales correspondientes al nivel B1

  • ADAMOVIČOVÁ, Ana – HRDLIČKA, Milan. Basic Czech III. Praha, Karolinum 2010.
  • BISCHOFOVÁ, Jana. Čeština pro středně a více pokročilé. Praha, Karolinum 2011.
  • HLÍNOVÁ, Kateřina – KESTŘÁNKOVÁ, Marie – PEČENÝ, Pavel – ŠTĚPÁNKOVÁ, Dagmar. Čeština pro cizince B1. Praha, Edika 2010.

Bibliografía básica - manuales correspondientes al nivel B2 y superiores

  • ADAMOVIČOVÁ, Ana. Nebojte se češtiny. Praha, Karolinum 2013.
  • HLÍNOVÁ, Kateřina – KESTŘÁNKOVÁ, Marie – PEČENÝ, Pavel – ŠTĚPÁNKOVÁ, Dagmar. Čeština pro cizince B2. Praha, Edika 2013.

Bibliografía básica - checo para estudiantes de Medicina

  • ČERMÁKOVÁ, Iveta. Talking medicine. Czech for Medical Students. Praha, Karolinum, 2012.
  • GRUNDOVÁ, Dominika. Needs of Patients. Czech-English Phrasebook for Beginners. Praha, Eurolex Bohemia, 2004.
  • JAROŠČÍK, Miroslav. Anglicko-český tematický slovník. Člověk po stránce fyzické. Olomouc, 2005.
  • MOKROŠOVÁ, Ivana. Lékařská čeština. Galén, Praha, 2007.

Bibliografía para solicitantes de protección internacional y asilados

  • ADAMOVIČOVÁ, Ana – BISCHOFOVÁ, Jana – HÁDKOVÁ, Marie – HASIL, J. – HRDLIČKA, Milan. Čeština pro cizince a azylanty B2. Brno, MŠMT a SOZE, 2007.
  • BISCHOFOVÁ, Jana – HRDLIČKA, Milan. Čeština pro cizince a azylanty B1. Brno, MŠMT a SOZE, 2005.
  • BISCHOFOVÁ, Jana – HRDLIČKA, Milan. Sociálně-kulturní minimum pro azylanty a osoby požívající doplňkové ochrany. Brno, MŠMT a SOZE, 2005.
  • HÁDKOVÁ, Marie. Čeština pro cizince a azylanty A1. Brno, MŠMT a SOZE, 2005.
  • HÁDKOVÁ, Marie. Čeština pro cizince a azylanty A2. Brno, MŠMT a SOZE, 2005.
  • POŘÍZEK, Pavel. Sociálně-právní minimum pro azylanty a osoby požívající doplňkové ochrany. Brno, MŠMT a SOZE, 2005.
  • REŠKOVÁ, Ivana – PINTAROVÁ, Magdalena a kol. Chceme si porozumět a domluvit se. Brno, Masarykova univerzita, 2008.

Otros manuales

  • AIGNER, Alena – GRUBER, Olga. Tschechisch anders NEU. České Budějovice, 2004.
  • CONFORTIOVÁ, Helena – CVEJNOVÁ, Jitka – ČADSKÁ, Milada. Učebnice češtiny pro výuku v zahraničí. Praha, Karolinum, 2003.
  • CVEJNOVÁ, Jitka. Česky, prosím I. Praha, Karolinum, 2008.
  • CVEJNOVÁ, Jitka. Česky, prosím II. Praha, Karolinum, 2012.
  • FROULÍKOVÁ, Lenka. Zahrada českého jazyka. Čtvero ročních období. Praha, Academia, 2002.
  • HRONOVÁ, Karla. Úvodní audioorální kurs češtiny pro výuku zahraničních studentů. Praha, ÚJOP UK, 1994.
  • HRONOVÁ, Karla – TURZÍKOVÁ, Milada. Čeština pro cizince. Plzeň, Fraus, 1998.
  • NGUYEN, Quyet Tien. Huóng Dan Hoc Tieng Séc. Čeština – základní kurz pro Vietnamce. Praha, Jazykové středisko, 2007.
  • NOVÁKOVÁ, Jaroslava – PAROLKOVÁ, Olga. Czech for Foreigners. Praha, Bohemika, 2004.
  • NÝVLTOVÁ, Dana – PINKOVÁ, Jitka. Česky v Česku pro studenty se znalostí ruštiny I, II. Praha, Akropolis ve spolupráci s ÚJOP UK, 2008.
  • ŠTINDL, Ondřej. Easy Czech Elementary. Praha, Akronym, 2008.
  • ŠTINDLOVÁ, Barbora a kol: Česky v Česku I, II. Praha, Akropolis ve spolupráci s ÚJOP UK, 2008.

Marco Común Europeo de Referencia (MCER) para las lenguas, manuales y descripciones

  • Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer. Paris, Les Editions Didier, 2001.
  • Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge, Cambridge University Press, 2001.
  • ČADSKÁ, Milada a kol. Čeština jako cizí jazyk. Úroveň A2. Praha, MŠMT, 2005.
  • HÁDKOVÁ, Marie – LÍNEK, Josef – VLASÁKOVÁ, Kateřina. Čeština jako cizí jazyk. Úroveň A1. Praha, MŠMT, 2005.
  • HOLUB, Jan a kol. Čeština jako cizí jazyk. Úroveň B2. Praha, MŠMT, 2005.
  • HRDLIČKA, Milan – SLEZÁKOVÁ, Markéta a kol. Nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince. Praha, Centrum pro integraci cizinců, AUČCJ, Člověk v tísni, 2007.
  • LITTLE, David – PERCLOVÁ, Radka. Evropské jazykové portfolio. Praha, MŠMT, 2001.
  • Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Olomouc, Univerzita Palackého, 2002.
  • ŠÁRA, Milan a kol. Prahová úroveň – čeština jako cizí jazyk. Strasbourg, Council of Europe, 2001.

Otras publicaciones útiles

  • ANDRÁŠOVÁ, Hana – PODEPŘELOVÁ, Alena a kol. Desetiminutovky – čeština pro cizince. Praha, Klett 2008.
  • DAVIES, Bruce – HEJDUKOVÁ, Jana. 401 Czech Verbs. Praha, Bruce Davies, 2006.
  • HERCÍKOVÁ, Barbora. Přehled základní české gramatiky pro zahraniční studenty. Praha, Karolinum 2013.
  • HOLÁ, Lída. Jan Neruda: Povídky malostranské. Praha, Akropolis – cyklus Adaptovaná česká próza. Praha, Akropolis 2012.
  • HOLÁ, Lída – BOŘILOVÁ, Pavlína: Česká gramatika v kostce (různé jazykové mutace). Akropolis, Praha.
  • HRDLIČKA, Milan. Cizí jazyk čeština. Praha, Institut sociálních vztahů, 2002.
  • KEMPNÁ, Hana. Písanka pro zahraniční studenty. Praha, Univerzita Karlova, 1988.
  • KOŘÁNOVÁ, Ilona. Česká čítanka – adaptované texty a cvičení ke studiu češtiny jako cizího jazyka. Praha, Akropolis, 2013.
  • NEKOVÁŘOVÁ, Alena. Čeština pro život 1, 2. Akropolis, 2006, 2012.
  • POKORNÁ, Jaroslava – VRÁNOVÁ, Milena. Přehled české výslovnosti. Praha, Portál, 2007.
  • PRAVDOVÁ, Markéta – SVOBODOVÁ, Ivana. Akademická příručka českého jazyka. Praha, Academia 2014.

Bibliografía en línea

Arriba