Pomiń menu

Grammar

Spójniki

Spójniki łączą części mowy (matka a otec), zdania wewnątrz wypowiedzi złożonej (matka žije, ale otec zemřel i poszczególne wypowiedzi ze sobą (Když otec zemřel, matka byla dva roky sama, ale pak se znovu vdala a s mým nevlastním otcem žije dodnes.) Chodzi o związki koordynacyjne (a, i, nebo) i determinacyjne (když, protože).

Obok spójników funkcję łączącą pełnią również zaimki pytające: jaký, který, čí, kdo, co, jenž i przysłówki pytające: kam, kde, kdy, jak. Istnieją również wielowyrazowe frazy łączące: jako kdyby, pokud jde o, oraz proto.

Spójniki są środkiem znaczeniowym budowy tekstu, służą tworzeniu spójności, koherencji tekstu.

W górę