Pomiń menu

Grammar

Zdrobnienia

W codziennej komunikacji często możesz się spotkać z użyciem zdrobnień. Najczęstszymi przyrostkami zdrobnień są:

  • rodzaj męski żywotny/rodzaj męski nieżywotny: -ek (domek), -eček (domeček), -áček (kartáček), -íček (králíček)
  • rodzaj żeński: -ka (myška), -ička (holčička)
  • rodzaj nijaki: -ečko (pivečko), -átko (koťátko)

Zdrobnienia wyrażają:

  • małe rozmiary, na przykład (zubní) kartáček
  • stosunek uczuciowy, na przykład koťátko, pejsek, holčička
  • grzeczność, na przykład pivečko lub kávička
W górę