Pomiń menu

Grammar

Liczba podwójna (dual)

Parzyste organy ludzkiego ciała (ruce, nohy, oči, uši, ramena, kolena) posiadają w liczbie mnogiej pozostałości tzw. dualu.

ruka noha oko ucho koleno rameno
Mianownik ruce nohy oči uši kolena ramena
Dopełniacz rukou nohou očí uší kolenou
kolen
ramenou
ramen
Celownik rukám nohám očím uším kolenům ramenům
Biernik ruce nohy oči uši kolena ramena
Wołacz ruce nohy oči uši kolena ramena
Miejscownik o rukou
o rukách
o nohou
o nohách
o očích o uších o kolenou
o kolenech
o ramenou
o ramenech
Narzędnik rukama nohama očima ušima koleny rameny
W górę