Pomiń menu

Grammar

Deklinacja wyrazów obcych

Rzeczowniki rodzaju męskiego pochodzenia łacińskiego lub greckiego zakończone w mianowniku liczby pojedynczej na -us, -os, -es odrzucają w odmianie zakończenie -us (-os, -es) i dołączają czeskie końcówki do oryginalnego rdzenia słowa. Podobnie rzeczowniki rodzaju nijakiego zakończone na -um odrzucają w pozostałych przypadkach końcówkę -um i dołączają czeskie końcówki do oryginalnego rdzenia słowa. Rzeczowniki rodzaju nijakiego pochodzenia greckiego zakończone na -ma dołączają czeskie końcówki do oryginalnego greckiego rdzenia -mat:

liczba pojedyncza liczba mnoga liczba pojedyncza liczba mnoga liczba pojedyncza liczba mnoga
Mianownik virus viry kritérium kritéria trauma traumata
Dopełniacz viru virů kritéria kritérií traumatu traumat
Celownik viru virům kritériu kritériím traumatu traumatům
Biernik virus viry kritérium kritéria trauma traumata
Wołacz vire viry kritérium kritéria trauma traumata
Miejscownik (o) viru (o) virech (o) kritériu (o) kritériích (o) traumatu (o) traumatech
Narzędnik virem s viry kritériem kritérii traumatem traumaty
W górę