Pomiń menu

Grammar

Tworzenie nazw żeńskich

Nazwy zawodów żeńskich najczęściej tworzy się w taki sposób, że do zawodów męskich dodaje się przyrostki -ka lub -ice lub -yně.

przyrostek -ka: učitelučitelka, prodavačprodavačka
przyrostek -ice: úředníkúřednice, dělníkdělnice
przyrostek -yně: kolegakolegyně, sportovecsportovkyně

Zwróć uwagę również na inne możliwe zmiany głosek, na przykład politikpolitička, psychologpsycholožka.

W górę