Pomiń menu

Grammar

Gramatyka

i/í czyy/ý?

Czeskie spółgłoski dzielimy na twarde (h, ch, k, r, g, d, t, n), miękkie (ž, š, č, ř, ď, ť, ň, c, j) oraz obojętne (b, f, l, m, p, s, v, z).

Po spółgłoskach miękkich pisze się i, a po spółgłoskach twardych pisze się y. Wyrazów ze spółgłoskami obojętnymi, po których następuje y, Czesi uczą się na pamięć, jako tzw. wyrazów wyszczególnionych. Wyjątki tworzą wyrazy obcego pochodzenia.

ú czy ů?

Literę ú pisze się zawsze na początku wyrazu lub po prefiksie (na przykład úkol, zúčastnit se), natomiast literę ů pisze się w rdzeniu i na końcu słowa (na przykład dům, stůl, domů).

W górę