Pomiń menu

Grammar

Pluralia tantum (wyrazy występujące w liczbie mnogiej) i singularia tantum (wyrazy występujące w liczbie pojedynczej)

Pluralia tantum (wyrazy występujące tylko w liczbie mnogiej)

Niektóre rzeczowniki posiadają wyłącznie formy liczby mnogiej, mimo że oznaczają jedną oraz więcej rzeczy lub osób. Należą do nich przede wszystkim nazwy przedmiotów, składających się z dwóch takich samych części (nůžky, kleště, brýle), niektóre zwykłe przedmioty (dveře, kamna), organy ciała występujące w parze (plíce) oraz części ciała (záda),choroby spalničky, neštovice), święta (Vánoce, Velikonoce)i inne. Odmieniamy je wyłącznie w liczbie mnogiej zgodnie z odpowiednimi wzorami, np.:

Rodzaj męski: šachy, peníze
Rodzaj żeński: kalhoty, plavky, nůžky, spalničky, narozeniny, noviny; housle, dveře
Rodzaj nijaki: ústa, játra, záda, antibiotika

Singularia tantum (wyrazy występujące tylko w liczbie pojedynczej)

Niektóre rzeczowniki mają wyłącznie formę liczby pojedynczej. Odmieniamy je zatem w liczbie pojedynczej zgodnie z obowiązującymi wzorami. Możemy podzielić je w zależności od tego, co oznaczają:

  • zbiorcze całości: cukroví, námořnictvo
  • czynności: čtení, psaní, učení, plavání
  • tworzywo lub materiał: uhlí, listí, kamení
W górę