Pomiń menu

Grammar

Werbo-nominalne konstrukcje obiektowe

Werbo-nominalne konstrukcje obiektowe z celownikiem

Konstrukcje obiektowe z celownikiem wyrażają uczucia, wiek, emocje lub zainteresowania. Człowiek staje się przedmiotem (w celowniku) tych uczuć i emocji, jakby był bezpośrednio na nie wystawiony. Na przykład: být źle / dobrze: Je mi špatně. Je mu špatně. Je špatně.

Inne często używane konstrukcje z celownikiem to:

  • být (wiek): Je mi 20 (let).
  • být (zimno / ciepło): Je mi zima/teplo.
  • hodit se: Hodí se mi to.
  • chutnat: Chutná mi zmrzlina.
  • líbit se: Líbí se mi modrá barva.

Uwaga: Krótkie formy zaimków osobowych (na przykład mi, ti, vám, mu, jí, jim) znajdują się na drugiej pozycji w zdaniu.

Werbo-nominalne konstrukcje obiektowe z biernikiem

Werbo-nominalne konstrukcje obiektowe z biernikiem wyrażają uczucia, emocje i nasz stosunek do czegoś. Człowiek staje się przedmiotem (w bierniku) tych uczuć i emocji, jakby był na nie bezpośrednio wystawiony. Na przykład: bolet: Bolí mě zub. Bolí ho v krku. Bolí ji břicho.

Inne często używane konstrukcje z biernikiem to:

  • těšit: Těší mě.
  • bavit: Baví mě biologie.
  • zajímat: Zajímá mě móda.

Uwaga: Krótkie formy zaimków osobowych (na przykład mi, ti, vám, mu, jí, jim) znajdują się na drugiej pozycji w zdaniu.

W górę