Pomiń menu

Grammar

Rzeczowniki odczasownikowe

Tworzy się je od imiesłowu biernego, to znaczy od formy -n- lub -t- za pomocą przyrostka :
zlepš-it → zlepšen → zlepšen-í
mýt → myt → myt-í
čístčten → čten-í

Rzeczowniki odczasownikowe możemy utworzyć od większości czasowników.

Posiadają następujące sufiksy:

  • -ání: čekání, přání, poznání - Tworzymy je od czasowników zakończonych na -at/-át.
  • -ování: telefonování, opakování - Tworzymy je od czasowników zakończonych na -ovat.
  • -ení: zvětšení, mluvení, čtení, vysvětlení - Tworzymy je od czasowników zakończonych na -et, -it i od czasowników typu nést.
  • Czasowniki zakończone na -ět posiadają sufiks -ění: vyprávění
    Ale:
    platit – placení, chodit – chození, myslet – myšlení, jezdit – ježdění, zpozdit – zpoždění
  • -tí: pití, mytí, použití - Tworzymy je od czasowników typu pít oraz od czasowników zakończonych na -nu/-nout.

Rzeczownik odczasownikowy rozróżnia aspekt tak samo ja czasownik:
kupování – koupení
čtení – přečtení

Rzeczownik odczasownikowy nie posiada se/si: oblékat se – oblékání
Uwaga: učení – učení se

Rzeczowniki odczasownikowe tworzone są także od czasowników, które nie mają strony biernej, na przykład: bolení, stání, sezení, ježdění, spaní.

Rzeczowniki odczasownikowe są rodzaju nijakiego i odmieniają się według wzoru náměstí.

Po rzeczowniku odczasownikowym często występuje przyimek (zgodnie z rekcją czasownika, od którego rzeczownik pochodzi) lub zwykły dopełniacz.
Čekání na jaro je velmi dlouhé.
Zlepšení zdravotního stavu pacienta bylo překvapivé.

W górę