Pomiń menu

Grammar

Szyk zdania

Czeski szyk zdania jest elastyczny. Informacja, którą już wcześniej przekazano lub która jest oczywista, znajduje się w języku czeskim zwykle na początku zdania. Nowa informacja jest z reguły zlokalizowana na końcu zdania.

Zasada drugiej pozycji w czeskim zdaniu

Istnieje kilka krótkich nieakcentowanych wyrazów (nazywamy jeenklitykami), które nie mogą znajdować się na początku zdania. Enklityki lokują się na tzw. drugiej logicznej pozycji (to jest niekoniecznie za pierwszym słowem, ale za pierwszą pełną informacją). W przypadku, jeżeli na drugiej pozycji "spotka się" więcej nieakcentowanych wyrazów, ustawiają się one następująco:

Druga logiczna pozycja
Początek zdania... czasowniki pomocnicze czasu przeszłego Zwrotne se i si krótkie formy zaimków osobowych w celowniku krótkie formy zaimków osobowych w bierniku i zaimek to ... koniec zdania.
Díval jsem se - - na televizi.
Bál jsem se mu to dát.

Uwaga: spójniki a i ale na początku zdania nie liczą się, na przykład:
Včera dopoledne jsem se učil a pak jsem psal projekt.
Včera dopoledne jsem se učil, ale pak jsem pracoval.

W górę