Pomiń menu

Państwo i język

Geografia i bogactwo przyrody

Z perspektywy geograficznej Republika Czeska leży na granicy dwóch różnych formacji górskich. Zachodnią i środkową część Republiki Czeskiej wypełnia Wyżyna Czeska, do wschodniej części terytorium RCZ sięga masyw Karpatów Zachodnich. Największymi pasmami górskimi w Czechach są Karkonosze (gdzie znajduje się także najwyższa góra RCZ – Śnieżka - 1603 m n.p.m.), Szumawa, Jesioniki i Beskidy.

Na terenie Republiki Czeskiej znajduje się dział wodny trzech zlewisk, woda z terenu RCZ spływa do Morza Północnego, Morza Czarnego i Morza Bałtyckiego. Najdłuższą czeską rzeką jest Wełtawa (433 km), której źródło znajduje się na Szumawie. W Karkonoszach znajduje się źródło największej czeskiej rzeki – Łaby (370 km), innymi ważnymi ciekami wodnymi są Morawa (246 km), Dyje (306 km), Odra (135 km) i Opawa (131 km).

RCZ posiada niewiele naturalnych zbiorników wodnych. Na Szumawie znajdują się słynne jeziora polodowcowe, największe z nich to Jezioro Czarne. Spośród sztucznych zbiorników największe jest jezioro zaporowe Lipno (4870 ha) na rzece Wełtawie. Największa koncentracja stawów znajduje się w południowych Czechach w okolicy miasta Třeboň. Największy z nich nazywa się Rožmberk (489 ha).

Na terenie Republiki Czeskiej znajduje się wiele ciepłych i zimnych źródeł wód mineralnych. Wykorzystuje się je do celów leczniczych i zdrowotnych w regionach sanatoryjnych (np. Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Poděbrady, Hodonín, Luhačovice) oraz do produkcji pitnych wód mineralnych i wód stołowych (Magnesia, Mattoni, Bílínská kyselka, Hanácká kyselka, Šaratice, Vincentka, Poděbradka i inne).

Republika Czeska należy do krajów bogatych w formacje krasowe i kompleksy jaskiniowe, które znajdziemy przede wszystkim na terenach Morawskiego i Czeskiego Krasu. Do innych ciekawych formacji należą tzw. skalne miasta (największe to Adržpašsko-teplické skály w Zachodnich Czechach, znane także jako Pravčická brána na terenie parku narodowego Czeska Szwajcaria – największy most piaskowcowy w Europie).

Na terenie RCZ założono cztery parki narodowe (Karkonosze, Szumawy, Podyje i Czeska Szwajcaria) oraz szereg parków krajobrazowych (np. Beskidy, Białe Karpaty, Czeskie Pogórze) i rezerwatów.

Klimat

Klimat w Czechach jest umiarkowany, zmienny między typem kontynentalnym a oceanicznym i obfituje w opady (deszcz, śnieg). Typowe jest następowanie po sobie czterech pór roku. Podobnie jak w całej północnej strefie umiarkowanej, także w Czechach charakterystyczna jest chłodna zima na początku roku (oficjalnie zima rozpoczyna się 21 grudnia). Po niej następuje wiosna (od 21 marca), ciepłe lato (od 21 czerwca) i deszczowa jesień (od 23 września). Następowanie po sobie pór roku ma wielki wpływ przede wszystkim na wegetację roślin.

W górę