Pomiń menu

System zdrowia

Zakłady ubezpieczeń zdrowotnych

Publiczne ubezpieczenie zdrowotne w Republice Czeskiej obsługują zakłady ubezpieczeń zdrowotnych, które obok nazwy używają także kodu liczbowego w celu identyfikacji.

Największym zakładem ubezpieczeń zdrowotnych jest:

111
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP ČR)

Inne tzw. branżowe zakłady ubezpieczeń zdrowotnych to:

201
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VoZP ČR)
205
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)
207
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)
209
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ)
211
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMV ČR)
213
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (RBP)

Kontakty do poszczególnych zakładów ubezpieczeń zdrowotnych znajdują się w rozdziale Kontakty do ważnych instytucji.

Jeżeli obcokrajowiec jest uprawniony do publicznego ubezpieczenia zdrowotnego, wybiera jeden z wyżej wymienionych zakładów ubezpieczeń zdrowotnych i rejestruje się w nim do ubezpieczenia. Zakład ubezpieczeń zdrowotnych ma obowiązek przyjąć jako ubezpieczonego każdą osobę, która spełnia warunki korzystania z publicznego ubezpieczenia zdrowotnego – tzn. posiada stały pobyt na terenie Republiki Czeskiej lub jest pracownikiem pracodawcy, posiadającego swoją siedzibę lub stały pobyt na terenie Republiki Czeskiej.

źródło: Ministerstwo Zdrowia Republiki Czeskiej

W górę