Pomiń menu

Życie i praca

Wsparcie zagranicznych specjalistów w dziedzinie służby zdrowia w Republice Czeskiej

Sieć EURAXESS powstała w 2004 roku i do tej pory dołączyło do niej ponad 40 (w większości europejskich) krajów. Współpracujące punkty kontaktowe w Republice Czeskiej zostały stworzone w latach 2005-2007. Obecnie sieć EURAXESS Republika Czeska składa się z dwóch punktów obsługi (jedynie Praga i Brno) oraz siedmiu regionalnych punktów kontaktowych.

EURAXESS Republika Czeska oferuje zagranicznym pracownikom naukowo-badawczym i ich pracodawcom informacje i usługi związane z ich planowanym pobytem w Republice Czeskiej. Przede wszystkim zajmuje się:

  • wsparciem mobilności pracowników naukowo-badawczych i ich członków rodzin
  • udzielaniem informacji, konsultacji i pomocy zagranicznym pracownikom naukowo-badawczym
  • udzielaniem wsparcia pracodawcom tych pracowników
  • poprawą integracji zagranicznych pracowników naukowo-badawczych i członków ich rodzin z czeskim społeczeństwem
  • usuwaniem przeszkód w obszarze międzynarodowej mobilności naukowej
  • wyszukiwaniem odpowiednich pracowników, spełniających określone wymagania, za pośrednictwem portalu EURAXESS Jobs

Kontakty:

EURAXESS Centre Prague
Centre for Administration and Operations of the Academy of Sciences of the Czech Republic
Department of Projects and Grants
Vodičkova 40, 110 00, Prague 1, Czech Republic
E-mail: euraxess@ssc.cas.cz
Hana Hušková
tel.: +420 221 403 850
E-mail: huskova@ssc.cas.cz
Zuzana Dobešová
tel.: +420 221 403 813
E-mail: dobesova@ssc.cas.cz
Markéta Doležalová
tel.: +420 221 403 812
E-mail: dolezalova@ssc.cas.cz
EURAXESS Centre Brno
South Moravian Centre for International Mobility
Mezírka 775/1, 602 00 Brno
(third floor, left from lift, JCMM, door EURAXESS)
Martina Šatinská
tel.: +420 541 211 043
Cell: +420 724 803 394
E-mail: brno@euraxess.cz, martina.satinska@jcmm.cz
EURAXESS Centre Ostrava
VSB – Technical university of Ostrava
17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba
E-mail: euraxess@ssc.cas.cz
Kateřina Mrázková
tel.: +420 59732 9142
E-mail: euraxess@vsb.cz
Lenka Fabiková
tel.: +420 59732 9160
E-mail: euraxess@vsb.cz

Inne kontakty regionalne:

University of Pardubice
Zuzana Tuťálková
Studentská 95, 532 10 Pardubice
tel.: +420 466 036 530
zuzana.tutalkova@upce.cz
Tomas Bata University in Zlin
Jana Skoloudikova
International Office
nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
tel.: +420 576 032 238
skoloudikova@rektorat.utb.cz
Technical University of Liberec
Viera Huličková
International Office
Studentská 2, 461 17 Liberec 1
tel.: +420 485 353 497
viera.hulickova@tul.cz
University of West Bohemia in Pilsen
Lucie Šmuclerová
Department of Intl. Relations
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
tel.: +420 377 635 799
lsmucler@rek.zcu.cz
University of South Bohemia
Hana Nichtburgerova
Departm. of Int. Relations
Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
tel.: +420 389 032 030
hnichtburgerova@jcu.cz
University of Hradec Králové
Veronika Měchurová
International Office
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
tel.: +420 493 332 519
veronika.mechurova@uhk.cz
Palacky University Olomouc
Yvona Vyhnánková
International Relations Office
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
tel.: +420 585 631 041
yvona.vyhnankova@upol.cz
W górę